درحال بارگذاری ...جدید ترین مطالب اختصاصی زنان و زایمان

all-about-managing-kidney-disease-in-women-for-easy-delivery-1200x1200.jpg
05/دسامبر/2021

مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسان

همچنین میتوانید از مطالب قبل که به درخواست شما در سایت دکتر زنان انتشار داده شده است استفاده کنید

آنچه که باید از سندرم آنتی فسفولیپید در زنان بدانید

شیوع زایمان سزارین در زنان چاق بیشتر است

بیماران کلیوی

مرور کلی

بیماری کلیوی در دوران بارداری نسبتاً نادر است و در حدود 12/0 – 03/0 درصد امکان وقوع دارد متخصصان زنان احتمالاً بیشتر با آن دسته از زنان با بیماری زمینه ای کلیه روبه رو می شوند که با بهبود بیماری کلیوی به موفقیت در باروری دست پیدا می کنند.

مدیریت زنان باردار مبتلا به این عارضه نیاز به چالش بین متخصصان زنان و زایمان، پزشکان طب مادر و جنین، نفرولوژیست، متخصص بیهوشی، متخصص نوزادان دارد.

بنابراین یک رویکرد چندرشته ای باید در مدیریت زنان باردار با زمینه بیماری کلیوی در پیش گرفته شود. هرچه درجه درگیری کلیوی افزایش پیدا کند عوارض همزمان مادری و جنینی بیشتر خواهد شد.

موربیدیتی های مادری شامل پره اکلاپسی اکلامپسی، بدتر شدن درگیری کلیوی، فشار خون مزمن، کنده شدن جفت، کم خونی و زایمان سزارین است.

عوارض جنینی همراه شامل تولد پیش از موعد، وزن کم زمان تولد و مرگ نوزادی جنینی است.

پزشکان باید درک پایه ای از فیزیولوژی طبیعی زنان باردار با توجه به اختلالات کلیوی در دوران بارداری داشته باشند.

در ماه اول لقاح GFR حدود 50% افزایش می یابد در حالی که جریان خون کلیوی حدود 50 تا 80% افزایش می یابد.

همه چیز درباره مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسانهمه چیز درباره مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسان
همه چیز درباره مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسان

این تغییرات فیزیولوژیک منجر به کاهش سطح کراتین و اوره سرم به حد mg/dl 5/0 و mg/dl 9 می شود. بنابراین کراتین سرم mg/dl 9/0 و نیتروژن mg/dl 14 ممکن است نشانه بیماری زمینه ای کلیوی در حاملگی باشد.

طی سه ماهه سوم بارداری GFR تا حد 20% افت می کند که اثر ناچیزی روی کراتینین سرم دارد. سطوح قبل از حاملگی طی 3 ماه بعد از زایمان قابل دستیابی است.

در مورد مدیریت زنان باردار مبتلا به بیماری مزمن کلیوی اطلاعات علمی کمی وجود دارد. با این حال باروری و توانایی حفظ بارداری بدون عارضه به طور کلی به درجه ای از اختلال کلیوی و یا عدم وجود یا عدم وجود فشار خون بالا ارتباط دارد و نه به طبیعت بیماری زمینه ای کلیوی زنان باردار با زمینه نارسایی کلیه به 3 کانگوری بر اساس میزان کراتینین سرم تقسیم می شوند:

1- نرمال یا فقط مختصری اختلال عملکرد کلیوی (کراتینین سرم کمتر از mg/dl 4/1 ) Preserved to mild

2- نارسایی متوسط کلیوی (کراتینین بین mg/dl 4/1 تا mg/dl 8/2 – 4/2 ) (moderate)

3- نارسایی شدید کلیوی (کراتینین بالاتر از mg/dl 8 .2 – 4 .2 )  (Severe)

زنان با ناتوانی خفیف کلیوی معمولاً بارداری های موفقی دارند و به نظر نمی رسد باعث بدتر شدن بیماری زمینه ای کلیوی شود.

حدود نیمی از زنان باردار مبتلا به اختلال کلیوی خفیف تجربه بدتر شدن پروتینوری را دارند که می تواند به سمت طیف بیماری شدید همراه با ادم نفروتیک پیشرفت کند.

ممکن است نتایج پری ناتال با حضور فشار خون کنترل نشده و پروتینوری نفروتیک در اوایل حاملگی به خطر بیفتد. نتایج پری ناتال در زنان با بیماری خفیف کلیوی حداقل اثر را می پذیرد و خطر از دست رفتن غیر قابل برگشت عملکرد کلیوی ناچیز است.

ولی به طور کلی ممکن است این واقعیت برای بیماری های کلیوی خاص صادق نباشد. برای مثال در زنان باردار مبتلا به اسکرودرمی شدید و پری آرتریت ندوزا که بیماری اغلب با فشار خون بالا همراه است، پیش آگهی ضعیف است.

بارداری در بعضی از این افراد با بیماری شدید کنتراندیکاسیون دارد. در زنان مبتلا به نفریت لوپوسی برخلاف زنان با گلومرونفریت اولیه، خصوصاً آنهایی که 6 ماه قبل از لقاح بیماری آنها فعال بوده است ، نباید حاملگی رخ دهد. در مورد اثرات بد بارداری در سیر طبیعی پروسه بیماری هایی کلیوی مثل نفریت IgA ، اسکروز فوکال گلومرولی، نفریت مبرانوپرولیفراتیو، نفروپاتی ریفلاکس، اختلاف نظر وجود دارد.

با این حال به طور کلی اتفاق نظر بر این است که اختلال عملکرد کلیوی در صورت همراهی با فشار خون پیشرفت می کند و عوارض مادری و جنینی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

اطلاعات اندکی درباره زنان با اختلال متوسط یا شدید عملکرد کلیوی وجود دارد. عواقب جنینی همچنان در 90 –%80 از حاملگی ها در زنان با اختلال متوسط کلیوی بعد از رد کردن سقط خود به خودی خوب است.

در زنان با نارسایی شدید کلیوی میزان تولد زنده حدود 64% است. پیشرفت و بدتر شدن سیر بیمار کلیوی بزرگ ترین دلیل نگرانی در زنان با اختلال متوسط تا شدید کلیوی است به علت اینکه حدود 50% از زنان باردار با کراتینین سرمی در حد mg/dl 4/1 یا بیشتر افزایش کراتینین در طی بارداری را تا حد mg/dl 5/2 در سه ماه سوم تجربه می کنند.

بیشترین خطر برای پیشرفت سریع به سمت بیماری مرحله انتهایی کلیوی در کراتینین سرم بالاتر از mg/dl 2 در اوایل بارداری دیده می شود.

در عرض 6 ماه پس از زایمان 23% از این زنان به سمت مرحله نهایی بیماری کلیوی پیشرفت می کنند. تشخیص نارسایی کلیوی از پره اکلاپسی اضافه شده به علت اینکه پروتینوری و فشار خون بالا ممکن است از تظاهرات اختلال زمینه ای کلیوی باشد، اغلب دشوار است.

با این حال پره اکلاپسی اضافه شده ممکن است تا حد 80% از موارد دیده شود. بنابراین به عنوان اولین خطر تهدید کننده در زنان با نارسایی متوسط کلیوی اضافه شدن پراکلامپسی و احتمال عواقب بد نوزادی و نارسایی کلیوی شدید است. لذا انجام مشاوره زنان دچار نارسایی متوسط کلیوی قبل از بارداری، ضروری است.

مشاوره بارداری

به زنان باید مشاوره داده شود که کراتینین سرم در حد بیشتر از mg/dl 5/1 و فشار خون بالا فاکتورهای خطر مستعد کننده مهم برای تشدید دائمی بیماری کلیوی هستند.

هرچه اختلال کلیوی پیشرفت کند قدرت باروری کاهش می یابد. بارداری طبیعی در مواردی که کراتینین سرم بالاتر از mg/dl 3 باشد یا GFR کمتر از ml/min 25 باشد غیرمعمول است.

میزان شیوع گزارش شده از بارداری بین زنانی که نیازمند دیالیز هستند 5/1 – 3/0 % در سال است. از دست رفتن جنین افزایش می یابد با این حال پیشرفت های اخیر در مدیریت این بیماران باردار منجر به تولد نوزاد زنده در حد 50% از موارد شده است.

با کنترل فشار خون و نارسایی متوسط کلیوی نتایج حاملگی مشابه با بیماران دچار بیماری کلیوی با فشار خون نرمال می شود.

به طور ایده آل فشار خون دیاستولیک قبل از بارداری باید در حد کمتر از mmHg 90 حفظ شود. به زنان باید مشاوره داده شود که حداقل 1 سال بعد از پیوند کلیه از دهنده وابسته زنده و حداقل 2 سال بعد از پیوند کلیه از دهنده غیر وابسته فوت شده برای اجتناب از مشکلات ایمونوتراپی و رد پیوند اقدام برای حاملگی را به تأخیر بیندازند.

حاملگی تأثیر اندکی بر عملکرد کلیه در زنان با پیوند کلیه آلوگرفت دارد.

 

مدیریت درمان

یک رویکرد چند رشته ای در مرکز درمانی سطح سه تحت نظارت دقیق متخصص زنان، فوق تخصص طب مادر و جنین و نفرولوژیست باید انجام شود.

سونوگرافی کلیوی زنان باردار با درگیری کلیوی برای ارزیابی کلیه می تواند انجام شود. تست های آزمایشگاهی اولیه باید شامل تست های اختصاصی که در تشخیص زودرس نارسایی کلیه و نیز پره اکلامپسی اضافه شده کمک کننده هستند باید انجام شود. لذا علاوه بر تست های پره ناتال معمول آزمون زیر نیز باید انجام شود:

1- CR سرم، BUN ، آلبومین، الکترولیت

2- جمع آوری ادرار 24 ساعته از نظر حجم، پروتئین و کلیرانس کراتینین، چک پروتئین ادراری از طریق یک نسبت prt/cr تصادفی نیز قابل انجام است.

3- آنالیز ادراری و کشت ادراری (برای کشف باکتریوری بی علامت)

4- سطح اسید اوریک، آسپارتات، آلانین آمنیو ترانسفراز، شمارش کامل خونی و تعداد پلاکت

5- LDH، PT، PTT  باید همچنین به عنوان ارزیابی پایه باید انجام شود. تعداد و فواصل ویزیت پره ناتال باید براساس شدت بیماری کلیوی و بروز سایر عوارض مثل فشارخون و محدودیت رشد جنین باشد.

به طور کلی زنان می توانند هر 2 هفته تا 32-30 هفته حاملگی و پس از آن هفتگی ویزیت شوند. پارامترهای کلیوی مادر باید هر 4 هفته در طی حاملگی ارزیابی شود مگر در شرایطی که تعداد بیشتری بررسی ضروری شود و همچنین تعداد بیشتری غربالگری از نظر باکتویوری بی علامت باید در طی حاملگی انجام شود.

تست بررسی سلامتی جنین مانند انجام BPP بهتر است از حدود 32 – 30 هفته حاملگی شروع شود. خصوصاً در سندرم نفروتیک که باهایپوآلبومینی همراه است.

همه چیز درباره مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسان
همه چیز درباره مدیریت بیماری کلیوی در زنان برای داشتن زایمان آسان

ارزیابی سونوگرافی برای تعیین سن حاملگی، بررسی آناتومی جنین و نظارت بر رشد جنین بخش جدایی ناپذیر از نظارت بر سلامتی جنین در این بارداری ها می باشد.

به طور کلی از دادن دیورتیک باید پرهیز شود، به خصوص در بیماران باردار با سندرم نفروتیک چرا که این زنان به خودی خود دچار کاهش حجم پلاسمایی هستند و کاهش حجم داخل عروقی بیشتر منجر به اختلال در خون رسانی جفتی می شود.

علاوه بر این از آنجایی که فشار خون به طور معمول در طی حاملگی کاهش پیدا می کند درمان دیورتیک می تواند باعث تسریع کلاپس عروقی و یا وقایع ترومبوتیک شود.

با این حال این توصیه نسبی است چرا که گاهی در این بیماران مشاهده می شود که کلیه نمک را حفظ می کند لذا دیورتیک با احتیاط در آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

این امر به ویژه برای زنان مبتلا به نفروپاتی دیابتی که در آنها احتباس بیش از حد نمک ممکن است منجر به فشار خون بالای وابسته به حجم شود صادق است پروفیلاکسی با ضدانعقاد (برای مثال هپارین) در بیماران باردار با سندرم نفروتیک توسط برخی متخصصان توصیه شده است ولی اطلاعات اندکی برای اثبات کارایی چنین درمانی در دسترس است.

مشاوره تغذیه ای برای بارداری که نیاز به دیالیز دارند یا آنهایی که دچار سندرم نفروتیک هستند توصیه می شود مصرف پروتئین و کالری کافی در این زنان باید تضمین شود.

رژیم غذایی باید با ویتامین های محلول در آب و روی تکمیل شود.

کم خونی یک مسئله بالینی شایع در زنان باردار نیازمند به دیالیز است. درمان کم خونی شامل تزریق خون (اگر اندیکاسیون پیدا کند) و تجویز اریتروپوئتین برای حفظ هموگلوبین حداقل gr/dl 10 یا 11 است.

مکمل های ویتامینی نیز همچنین به عنوان بخشی از رژیم دیالیز است. از دیالیز باید برای حفظ BUN کمتر از mg/dl 50 برای جلوگیری از پلی هیدروآمنیوس و بهبود عاقبت جنینی استفاده کرد.

با دیالیز صفاتی طی حاملگی دفعات دیالیز باید افزایش یابد و حجم تعویض باید کاهش یابد. دفعات همودیالیز باید به 7 – 5 بار در هفته برای کنترل اورمی افزایش یابدو باید شامل یک فیلتراسیون با سرعت آهسته، بافر بیکربنات و حداقل هپارینه شدن برای اجتناب از افت فشار ناشی از دیالیز و کاهش حجم باشد.

اندیکاسیون های کمی برای بیوپسی کلیه در طی حاملگی وجود دارد و اینها شامل آن دسته از زنانی است که دچار بدتر شدن  توجیه نشده اختلال عملکرد کلیه یا سندرم نفروتیک علامت دار شدید قبل از 32 هفته حاملگی هستند.

چنانچه اندیکاسیون وجود داشته باشد بیوپسی کلیه توسط پزشکان مجرب با کنترل فشار خون و تست های انعقادی نرمال در بارداری به صورت ایمنی قابل انجام است.

زنان باردار با سابقه قبلی بیماری کلیوی یا فشار خون مزمن بسیار بیشتر از جمعیت کنترل در خطر پره اکلامپسی اضافه شده هستند.

که به طور شایع در اواسط بارداری یا اوایل سه ماهه سوم رخ می دهد. ممکن است افتراق پره اکلامپسی اضافه شده از تشدید بیماری زمینه ای مشکل باشد خصوصاً  در زنان با بیماری های گلومرولی که مستعد به پروتینوری و افزایش فشار خون هستند.

درهر صورت وقتی این شرایط رخ می دهد بیمار باید در بیمارستان بستری شود و مانند زنانی که پره اکلامپسی اضافه شده رخ داده باشد مدیریت درمانی انجام شود.

در حالی که بحث در مورد اینکه آیا فشارخون خفیف (دیاستول mmHg 100 – 90) در زنان باردار بدون بیماری کلیوی زمینه ای باید درمان شود وجود دارد، درمان در این حد فشارخون وقتی که با بیماری زمینه ای کلیوی همراه هست توصیه می شود.

هدف فشارخون دیاستولیک (mmHg 80) است. رشد جنین باید به دقت مانیتور شود. در صورت وجود اختلال رشد جنین یا سازش جنین یا هر دو علی رغم مطلوب بودن شرایط مادری، زمان زایمان تحت تأثیر قرار می گیرد.

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

به منظور تعیین وقت و نوبت ویزیت در ساعت 15 الی 19 تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

بخش های مفید سایت دکتر زنان میتوانید مطالعه کنید

آندومتریوز  پارگی زودرس کیسه آب زایمان بدون درد زایمان زودرس زایمان سزارین

زایمان طبیعی  فیبروم رحمی کیست تخمدان

منبع : کتاب پروتکل های بارداری های پر خطر


how-to-exercise-during-pregnancy-1200x1200.jpg
05/دسامبر/2021

چگونه باید در دوران بارداری ورزش کرد ؟

کشش های قسمت فوقانی بدن ( برای قوای جسمانی و انعطاف پذیری )

1- در حالی که چهار زانو روی زمین نشسته اید ، دست های خود را از طرفین بلند کرده ، ابتدا در حد شانه و سپس بالای سر ببرید .

در حـالی که کـف دست هایـتان به سمت یکدیگر است ، حرکت کششی به سمت بالا انجام داده و بازدم انجام دهید ، دست ها را پایین بیاورید و 5 تا 10 بار تکرار کنید .

2- در حالی که چهار زانو روی زمین نشسته اید ، دست ها را از طرفین تا حد شانه بالا بیاورید . در حالی که کف دست ها به سمت جلو است ، دست ها را به سمت عقب بکشید ، گویی که می خواهید پشت دست هایتان را به شانه تان بر سانید . این حرکت را 5 تا 10 بار تکرار کنید .

3- در حالی که روی زمین چهار زانو نشسته اید ، دست ها را شل کنید ، شانه را بلند کرده به گوش نزدیک کنید و دوباره به حال  اول برگردانید . حرکت را 5 تا 10 بار تکرار کنید .

 

چگونه باید در دوران بارداری ورزش کرد ؟
چگونه باید در دوران بارداری ورزش کرد ؟

حرکات ورزشی کف لگن در دوران بارداری (عضلات قوی که برای تولد نوزاد به کار می روند )

1- این ورزش در هر موقعیتی قابل انجام است . هدف این است که عضلات لگنی خود را برای چند ثانیه سفت کرده و سپس آنها را رها کنید .

برای اینکه بفهمید چه عضلاتی را سفت می کنید ، سعی کنید دفعه دیگر که به دستشویی می روید ، جریان ادرار را متوقف نمایید .

آنها عضلات لگنی هستند که شما در اطراف ناحیه واژن خود استفاده می کنید اما ناحیه باسن را شامل نمی شوند . سه یا چهار تا از این ورزش های سفت کردن کف لگن را چندین بار در روز انجام دهید .

 

2- به پشت دراز بکشید به طوری که زانوهایتان بالا و پاهایتان روی زمین باشد . دست های خود را روی شکم بگذارید . به آرامی لگن خود را از روی زمین بلند کنید . برای چند ثانیه نگه دارید و مجدداً روی زمین بگذارید ،  5 الی 10 مرتبه تکرار نمایید .

 

ورزش های شکمی در دوران بارداری

1- بر روی پشت دراز بکشید به گونه ای که زانوهایتان بالا و پاهایتان روی زمین باشد . دست خود را روی شکم بگذارید .

سر و شانه هایتان را از روی زمین بلند کنید و عمل بازدم را انجام دهید . سر و شانه ها را مجدداً روی زمین قرار دهید ، 5 تا 10 مرتبه تکرار کنید .

2- به پشت دراز بکشید به طوری که زانوهایتان بالا و پاهایتان روی زمین باشد . دست خود را روی شکم بگذارید . یکی از شانه ها و سر خود را بلند کنید . در حالی که دست همان طرف نیز به سمت جلو کشیده شده است آن دست را به سمت زانوی مقابل ببرید ، 5 تا 10 بار تکرار کنید . این حرکت را برای شانه و دست مقابل هم انجام دهید .

 

کشش های پا ( جلوگیری از گرفتگی عضلات پا )

1- به پشت دراز بکشید به طوری که زانوهایتان بالا و پاهایان روی زمین باشد . به آرامی لگن خود را بلند کنید به طوری که قسمت کوچکی از پشتتان زمین را لمس کند .

یک پا را بلند و صاف کنید به گونه ای که عمود روی زمین باشد . به آرامی انتهای پایی را که بلند کرده اید خم و راست کنید . این کار را 5 الی 10 مرتبه انجام دهید . این تمرین را با پای دیگر هم انجام دهید .

2- روبروی یک دیوار بایستید و آن را با دست بگیرید . سعی کنید شانه ها و لگنتان در یک امتداد باشند . یک پا را به سمت عقب تا جایی که می توانید بدون اینکه پاشنه از روی زمین بلند شود ، ببرید .

 

 

شما نیاز دارید زانوی مقابل را خم کنید و به سمت جلو متمایل شوید . چند ثانیه نگه دارید . با پای دیگر حرکت را تکرار کنید .

ورزش کردن در داشتن یک زایمان بدون درد چقدر موثر است ؟

تمرینات بلند کردن و حالت بدن ( جهت عادت های حرکتی و شکل بدن )

1- همیـشه بر روی یک پا چمباتمه بزنید یا زانو بزنید تا چیزی را که نزدیک زمین یا روی زمین است به دست آورید .

هرگز برای برداشتن چیزی به جلو خم نشوید . قبل از اینکه بایستید ، آن چیز را نزدیک خودتان بیاورید . برای برخاستن از عضلات پای خود استفاده کنید .

2- صاف بایستید به طوری که شانه هایتان منبسط و زانوهایتان قفل نشده باشد . به این ترتیب سفت کردن عضلات شکم بلامانع است . با پاهایی که به موازات یکدیگر هستند ، قدم بردارید .

همه چیز درباره آمادگی جسمی قبل از باردار شدن

ورزش های پشت

1- برای قسمت تحتانی پشت : روی یک صندلی که قسمت پشتی آن صاف است بنشینید . به آرامی از قسمت بالایی شکم حامله خود ، به جلو خم شوید ، بگذارید که دست هایتان حالت افتاده داشته باشد و بازوهایتان از شانه هایتان به سمت پایین آویزان باشد . به اندازه چند نفس این حالت را حفظ کنید و سپس به آرامی بلند شوید .

در این حالت یک مهره روی سطح فوقانی مهره قبلی حرکت می کند تا جایی که شما به حالت ایستاده قرار بگیرید و سرتان به سمت جلو نگاه کند .

پنج مرتبه تکرار کنید . اگر هر گونه فشار یا دردی در شکم یا پشت خود احساس می کنید ، این ورزش را انجام ندهید .

 

 

2- برای پهلو و قسمت فوقانی پشت : چهار زانو بنشینید در حالی که دست راست خود را بر روی ران ، بالای زانو چپتان و دست چپ خود را بر روی زمین گذاشته اید .

به آرامی به سمت چپ خود بچرخید و پشت خود را نگاه کنید . شما باید احساس کشش بر روی پهلویتان داشته باشید ،  پنج مرتبه تکرار کنید و سپس این ورزش را به همین ترتیب در سمت راست با دست چپ بر روی ران راست انجام دهید .

3- برای تمام پشت و ران ها : در حالی که وزن شما به طور یکسان توزیع شده است ، روی پا بایستید . با پشت صاف به آرامی مفصل هیپ خود را به سمت عقب خم کنید ، گویی که می خواهید بنشینید .

به اندازه چند نفس ، این حالت را حفظ کنید ، سپس به حالت اول باز گردید . در این حالت بدن خود را به سمت بالا بکشید ، این دو حرکت را 5 بار تکرار کنید .

 

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

برای مطرح کردن سوالات همین الان تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

 

منبع : کتاب مراقبت های دوران بارداری


do-you-know-about-a-pregnancy-regime-for-having-a-painless-delivery-2-1200x1200.jpg
05/دسامبر/2021

آیا از رژیم حاملگی برای داشتن یک زایمان بدون درد اطلاع دارید؟ همه ما به غذا نیاز داریم و در مورد آن اظهار نظر می کنیم . در سایت دکتر زنان به مساله رژیم حاملگی برای داشتن یک زایمان بدون درد پرداخته ایم با ما همراه باشید ممکن است فکر کنید غذا دوست یا دشمن شما است .
شاید احساس کنید راجع به غذا بیشتر از حد یا کمتر از حد مورد نیاز فکر می کنید .

شاید فکر کنید یک رژیم غذایی متعادل دارید ، یا نسبتاً مطمئن باشید که یک رژیم نادرست دارید . رژیم غذایی شما ممکن است از امیال شخصی تان تاثیر بپذیرد ، اما به طور کلی عادت های غذایی شما ، به تربیتتان ، اعتقادات مذهبی و سطح تحصیلات شما بستگی دارد . آموزش شما با اتمام دوران تحصیل ، به پایان نمی رسد .

در زندگی روزمره ، اطلاعات جدیدی راجع به رژیم غذایی از طریق محیط ، گزارش های دولتی ، تبلیغات تجاری ، مطالعات طولانی مدت ، پیشنهاد های تغذیه جدید ، محصولات جدید برای استفاده  و اکتشافات علمی ….کسب می
کنید . لیست فوق ادامه دارد .

زمانی که هدفتان ، یافتن یک غذای سالم برای دوران حاملگی است ، چگونه می توانید بفهمید بهترین غذا برای این منظور چیست ؟

قبل از این که باردار شوید ، باید غذا های مقوی مصرف کنید تا بهترین محیط ممکن را برای نوزادتان محیا کنید . زمانی که باردار هستید ، ممکن است بخواهید فکر کنید که در حال تامین کردن مواد ساختمانی لازم جهت ایجاد انسان جدید هستید . به طور طبیعی ، شما می خواهید بهترین مواد ساختمانی مهیا باشند .

بهترین تغذیه

اصولی که وقتی تصمیم می گیرید باردار شوید ، در جهت داشتن یک رژیم غذایی سالم ، باید رعایت شوند ، همان طوری است که در مورد جمعیت عمومی نیز صادق است .

احتمالاً با راهنمای USDA برای یک رژیم سالم که به آن ” هرم راهنمای غذایی ” می گویند آشنا هستید .این راهنما ، مواد غذایی را به چهار گروه تقسیم می نماید .

 

آیا از رژیم حاملگی برای داشتن یک زایمان بدون درد اطلاع دارید؟
آیا از رژیم حاملگی برای داشتن یک زایمان بدون درد اطلاع دارید؟

 

اگرچه ، مدل تقسیم چهار گروهی مواد غذایی ، شیوه خوبی است برای این که بفهمید قبل از بارداری چه مواد غذایی باید در رژیم غذایی سالم شما ، وجود داشته باشد ، اما با آن دسته از مواد غذایی شروع کنید که باید به بیشترین میزان مصرف شوند گروه ها به ترتیب زیر هستند :

حبوبات ، نظیر فرنی ، غلات ، نان ها ، و برنج

– میوه ها و سبزی ها

– پروتئین ها ، از تخم مرغ ، مرغ ، گوشت قرمز ، ماهی ، آجیل  و باقلای خشک

– لبنیات ، در شکل ، شیر ، پنیر  و ماست

چربی ها ، روغن ها ، و شیرینی ها باید فقط به میزان کم در رژیم شما وجود داشته باشند . چرا این دسته از مواد غذایی اهمیت دارند ؟

به طور کلی ، حبوبات ، ویتامین B ، مواد معدنی ، مواد لازم جهت سوخت و ساز یا ایجاد انرژی  و فیبر مورد نیاز بدن شما را فراهم می کنند . سبزی ها دارای برگ سبز تیره ، اسید فولیک بدن را تامین می کنند .

پروتئین به مانند لبنیات ، مواد لازم برای ساخت سلول های جدید را مهیا می کند . چربی ها و مواد روغنی ، اسیدهای چرب و ویتامین A , E را فراهم می کنند . این مواد ، به میزان بسیار جزئی ، لازم هستند . متأسفانه ، مواد شیرین مورد نیاز نیستند ، هر چند بدن آنها را به اندازه زیاد تولید می کند .

یک رژیم متعادل شامل : یک سوم حبوبات ، یک سوم میوه ها و یا سبزی ها ، یک سوم پروتئین و یک لیوان شیر یا یک فنجان ماست می باشد . تنقلات بین غذایی ، باید شامل غلات کم چربی نظیر بیسکویت یا میوه ها باشد . اگر قبل از حاملگی ، شما وزن مطلوبی دارید ، باید در سه وعده غذایی دو هزار کالری بخورید . همچنین باید شش تا هشت لیوان آب هر روز بنوشید .

 

 

یکی از تفاوت هایی که در رژیم حاملگی با رژیم معمولی وجود دارد ، این است که شما باید در رژیم بارداری دریافت مواد غذایی را که غنی از کلسیم ، آهن و اسید فولیک هستند افزایش دهید . زیرا این سه مواد مغذی ، برای داشتن یک بارداری سالم حیاتی هستند . افزایش دریافت اسید فولیک قبل از حاملگی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

ما در مورد نحوه انجام آن در مبحث مشاوره قبل از بارداری صحبت خواهیم کرد . همچنین شما باید مصرف میوه ، سبزی ها و غلات را افزایش دهید . تا فیبر بیشتری در اختیار بدنتان قرار بگیرد و مصرف کافئین را کاهش دهید . خوردن صحیح مواد غذایی ، به شما کمک خواهد کرد تا طی حاملگی تان و به دنبال آن در بهترین شرایط فیزیکی باشید .

هرچند ، اگر چه شما باید در ضمن حاملگی ، نوع مواد غذایی مصرفی را تغییر دهید ، میزان مصرف را نباید تغییر داد .کارشناس تغذیه یا پزشکتان به شما خواهند گفت که در زمان حاملگی مصرف روزانه کالری تان را فقط به میزان سیصد تا افزایش دهید .

 

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان دکتر مژگان کریمی

برای مطرح کردن سوالات همین الان تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

 

منبع : کتاب مراقبت های دوران بارداری


how-exercise-does-it-have-an-effective-maternal-delivery-1200x1200.jpg
05/دسامبر/2021

ورزش کردن در داشتن یک زایمان بدون درد موثر است ؟ یا بهتر است بگوییم ورزش چه تاثیر به سزایی در زایمان بدون درد دارد . امروز در سایت دکتر زنان به این مطلب پرداخته ایم با ما همراه باشید .

ورزش کردن قبل از حاملگی :

قبل از حاملگی ، زمانی مناسب جهت ایجاد عادات سلامتی مناسب در طول زندگی می باشد و ورزش منظم یک شیوه خوب است . اگر تاکنون به صورت منظم ورزش می کردید ، به این برنامه ادامه دهید . اگر حداقل سه بار در هفته ورزش نمی کنید ، باید به آرامی فعالیت خود را تغییر دهید ، اما سعی کنید که انجام یک سری تمرین ها را آغاز کنید . بیشتر کارشناسان اصرارشان بر این خواهد بود که شما انواعی از تمرین های متوسط را بر یک پایه منظم طی حاملگی تان انجام دهید .

اما اگر صبر کنید تا حامله شوید ، شما ممکن است در ابتدا ، احساس سختی و فشار کنید که باعث تعریق شما و تنگی نفس و عدم تعادل خواهد شد . سعی کنید فعالیتی را انتخاب کنید که می خواهید و قادر به ادامه آن پس از بارداری هستید ، نظیر : پیاده روی ، شنا ، یا یوگا ، پیاده روی کردن به مدت بیست دقیقه یک روز در میان راهی مناسب برای شروع است .

اگر از عهده آن برآمدید ، به یک مجموعه ورزشی ملحق شوید و از Treadmill استفاده کنید . به آرامی شدت تلاشتان را افزایش دهید . به خاطر داشته باشید که اگر برنامه ورزشی را انتخاب کردید ، دوست دارید ، شما راحت تر می توانید آن را انجام دهید .

پیشنهاد دیگر این است که تلاش کنید یک ((سیستم دوستی )) ایجاد کنید که به شما در به وجود آوردن عادت ورزش کردن یاری کند .یک دوست یا همکار تعیین کنید که او نیز همچنین ، می خواهد این عادت خوب را آغاز کند و سپس یکدیگر را وادار کنید تا با هم ورزش کنید .

زمانی که شما تصمیم می گیرید باردار شوید ، همچنین وقتی مناسب جهت دوست شدن با خانم هایی است که آنها نیز هم اکنون باردار هستند یا قبلاً بچه دار شده اند .

زمانی که تازه مادر شده اند ، اغلب برنامه ریزی می کنند تا با یکدیگر ، با کالسکه ها یا جعبه های نوزادان به طرف مغازه خواربارفروشی قدم بزنند یا وقتی بچه به سن نوپایی رسید ، همدیگر را در زمین بازی ملاقات کنند. شما در کنار بزرگسالان دیگر حداقل با یک علاقه مشترک خواهید بود و عامل این علاقه، فرزندانتان هستند . شما روابط دوستی پایداری می یابید و فعالیت هم می کنید .

ورزش کردن در داشتن یک زایمان بدون درد چقدر موثر است ؟
ورزش کردن در داشتن یک زایمان بدون درد چقدر موثر است ؟

 

نکات کلیدی برای خاطر سپردن

از اقدامات ایمنی ، هنگامی که ورزش می کنید استفاده کنید .

  • وقتی به تازگی شروع کرده اید ، بیش از اندازه انجام ندهید . اگر حین تمرین آسیب دیدید ، توقف کنید .
  • از اینکه پزشکتان با شروع یک برنامه ورزشی که قبلاً انجام نداده اید ، موافق است اطمینان حاصل کنید .
  • پیاده روی به تنهایی در مکان هایی به خصوص در شب ، می تواند خطرناک باشد ، در این مواقع با همسر یا دوست خود به پیاده روی بروید .

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان دکتر مژگان کریمی

برای مطرح کردن سوالات همین الان تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

 

منبع : کتاب مراقبت های دوران بارداری


steps-to-have-a-painless-delivery-3-1200x1200.jpg
05/دسامبر/2021

برای داشتن یک زایمان بدون درد، باید آن را بشناسید

زایمان بدون درد یکی از دغدغه های اصلی مادران عزیز است که در این مطلب در سایت دکتر زنان به آن پرداخته ایم

زایمان و محاسبه زمان آن

زایمان مکانیسمی است که طی آن محصول حاملگی از رحم و مهبل به بیرون رانده می شود و به دنبال آن سیر بازگشتی دستگاه تناسلی داخلی به وضعیت پیش از حاملگی ، آغاز می گردد . طبیعتاً انجام عمل زایمان نیازمند مجموعه هماهنگی از تغییرات و عملکردهاست تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد . وجود انقباضات منظم و قوی عضلات جدار رحم همراه با بازشدن تدریجی گردن رحم سیر پیشرونده ی زایمان را سبب می شوند.
با بررسی زمان احتمالی شروع زایمان و علایم هشدار دهنده زایمان به سراغ مکانیسم های زایمان طبیعی و در نهایت عمل سزارین می رویم .

اقداماتی برای داشتن یک زایمان بدون درد
اقداماتی برای داشتن یک زایمان بدون درد

 

محاسبه زمان زایمان :

طول مدت حاملگی را به طور متوسط 280 روز یا 40 هفته از زمان اولین روز آخرین قاعدگی فرد در نظر می گیرند . یعنی اگر به تاریخ اولین روز خونریزی از آخرین قاعدگی فرد مدت 9 ماه و 7 روز اضافه شود تاریخ تقریبی زایمان به دست خواهد آمد . به عنوان مثال اگر خانمی اولین روز آخرین قاعدگی اش 5/9/76 بوده است ، عدد 7 را به روز افزوده و 3 واحد از عدد ماه کسر می کنیم تا روز تقریبی زایمان به دست آید که بدین ترتیب خواهد شد :
12/6/77 ( 12=7+5،   6 = 3-9 ، 1+76 ) .

توجه به این نکته ضروری است که اگر زمان شروع حاملگی یا اولین روز آخرین قاعدگی فردی ، ماه های فروردین ، اردیبهشت ، یا خرداد باشد ، به عدد نشان دهنده ماه به جای کم کردن عدد 3 ، عدد 9 افزوده شده و عدد سال تغییر نمی کند .
مثال :                                                              1/1/78 ← 8/10/78

البته این محاسبه تنها در 20 درصد موارد به کار می آید زیرا عواملی چند سبب برهم زدن آن خواهند شد
یکی از این موارد این است که برخی زنان تاریخ آخرین قاعدگی شان را به طور دقیق به یاد نمی آورند . دیگر اینکه در صورتی که خانمی از قرص های ضد بارداری استفاده می کرده ، تعیین زمان تخمک گذاری و خونریزی قاعدگی وی مشکل است و این مسئله تا حتی 3-2 ماه پس از قطع مصرف قرص ها وجود دارد و بالاخره مسئله بعدی این است که برخی خانم ها پیش از موعد مقرر و برخی دیگر پس از موعد مقرر دردهای زایمانی شان شروع می شود .

 

در مواردی که به سن حاملگی مادر مشکوک هستیم از سونوگرافی کمک می گیریم . این وسیله ارزنده و بی خطر با استفاده از معیارهایی همچون طول سر تا لگن جنین ، دور سر ومعیارهای دیگر قادر است سن حاملگی را تعیین کند ، اما هرچه سن جنین پایینتر باشد دقت محاسبه سونوگرافی بالاتر خواهد بود .

اگر زایمان طی هفته 38 تا 42 صورت پذیرد به آن زایمان ترم یا زایمان رسیده اطلاق می گردد . در صورتی که قبل از هفته 38 فرآیند زایمان آغاز شود یا به عللی پزشک مجبور به ختم حاملگی گردد آنرا زایمان زودرس گویند.

در زایمان زودرس هرچه سن جنین کمتر باشد احتمال مشکلات ناشی از نارسی نوزاد مثل مشکلات ریوی و تنفسی بیشتر خواهد بود و لذا این نوزادان نیازمند مراقبت های شدید بیمارستانی هستند .

در صورتی که زایمان پس از هفته 42 به وقوع بپیوندد آنرا زایمان دیررس می گویند . زایمان دیررس نیز مشکلاتی برای جنین دارد ، از جمله این که خونرسانی جفت پس از هفته 40 ممکن است کاهش یابد و در تغذیه جنین ایجاد مشکل کند ، دیگر این که رشد جنین ادامه یابد و جنین به اندازه ای بزرگ شود که زایمان طبیعی را با مشکل مواجه سازد . لذا در مواردی که سن حاملگی از حد معمول آن گذشته باشد و هنوز علائم زایمان آغاز نشده باشد با القاء مصنوعی زایمان و در مواردی معدود با روش سزارین به حاملگی خاتمه داده می شود . القاء مصنوعی زایمان یا با پاره کردن پرده های جنینی از راه مهبل انجام می شود و یا از طریق داروهایی چون اکسی توسین .

علائم هشدار دهنده آغاز زایمان :

رحم جداری عضلانی دارد و این عضلات از همان ابتدای حاملگی انقباضاتی در خود دارد که برخی از این انقباضات غیر محسوس اند در حالی که برخی دیگر بدون آن که دردی ایجاد کنند توسط مادر احساس می شوند .
انقباضات محسوس رحمی ( انقباضات براکستون – هیکس ) طی 10-8 هفته آخر حاملگی زیاد شده و به تدریج بر قدرت آنها افزوده می شود . لذا یکی از علائم مهم شروع زایمان وجود این انقباضات قوی و تا حدی دردناک است که تدریجاً صورت منظم به خود گرفته و در حوالی زایمان به فواصل 4-2 دقیقاً تکرار می شوند .

مدت زمانی که هر انقباض قوی به طول می انجامد حدود 90 ثانیه در حوالی زایمان است که قدرت و زمان لازم برای حرکت نزولی جنین را فراهم می سازد . در همین جا لازم است از واژه و پدیده ای به نام زایمان کاذب سخن گوییم .

 

اقداماتی برای داشتن یک زایمان بدون درد
اقداماتی برای داشتن یک زایمان بدون درد

همانطور که از نام آن بر می آید دردهایی است نا منظم و با نیرویی متغیر که می تواند حتی برای 2-1 روز تداوم داشته باشد و شک به شروع زایمان را بر انگیزد ، اما این انقباضات معمولاً پس از چند ساعت به طور خود به خود فروکش می کنند و دیگر این که به هیچ وجه تغییرات زایمانی گردن رحم را به وجود نمی آورند .

البته لازم به ذکر است که وجود انقباض ها و درد های منظم فوق بیشتر در خانم های شکم اول به آن صورت مشروح دیده می شود ، خانم های چندزا ، گاه با حداقل انقباضات و درد ، زایمانشان پیشرفت کرده و باید به بیمارستان مراجعه کنند . بنابر این وقتی خانم شکم اولی انقباضات منظم با فواصل 5 دقیقه ای داشت لازم است در بیمارستان بستری گردد ، در حالی که این مسئله در مورد خانم های چندزا باید زودتر انجام شود .

از علایم دیگر هشدار دهنده ، خروج ترشحات فراوان موکوسی ( بلغمی ) از مهبل است . با افزایش انقباضات رحمی طی روزهای آخر حاملگی ، ترشحات موکوسی مهبل افزایش می یابد و غالباً چند روز بعد از وقوع این افزایش در میزان ترشحات ، زایمان شروع می شود . از دیگر موارد ، خروج ترشحات غلیظ گردن رحم همراه با رگه های خونی است که حدود 7-1 روز قبل از زایمان دیده می شود و از علایم هشدار دهند و مهم است و قریب الوقوع بودن زایمان را خبر می دهد .

علایم ذکر شده فوق علایمی هستند که به خانم حامله کمک می کنند تا زمان مراجعه به بیمارستان را ارزیابی کند . از نظر کادر پزشکی معیارهای پیشرفت زایمان که با معاینه به دست می آیند ارزشی بیشتر دارند . به عنوان مثال 3-2 هفته قبل از شروع زایمان در خانم شکم اول ، می توان با لمس قسمت پایینی شکم ورود سر جنین به داخل لگن را تعیین کرد که البته این نکته در مورد خانم های چندزا تا اوایل زایمان معمولاً دیده نمی شود .

از دیگر مواردی که توسط کادر پزشکی به عنوان شاخص پیشرفت زایمان مورد استفاده است ، بازشدن تدریجی گردن رحم است که تا حداکثر 10 سانتی متری می تواند پیش برود .

نکته ای که در اینجا مهم به نظر می رسد ، (( پارگی زودرس کیسه آب)) است . کیسه آب ( کیسه آمنیونی ) عبارت است از غشایی که جنین را در بر گرفته است و حاوی مایعی از آب و املاح می باشد ، که به آن مایع آمنیونی می گویند .

حجم این مایع تا حدود هفته 36 به حداکثر خود یعنی حدود یک لیتر رسیده و سپس تا هنگام زایمان کاهش یافته و به حدود 800 سی سی می رسد ؛ یکی از مسایل زایمان دیررس نیز کاهش تدریجی حجم این مایع است که جنین را در معرض صدمات قرار می دهد .

این مایع جنین را در بر گرفته و نقش محافظتی در برابر ضربات برای جنین دارد . با شروع دردهای زایمان و پیشرفت تدریجی زایمان ، کیسه آب پاره شده و در مراحل بعد خروج جنین از رحم تدریجاً اتفاق خواهد افتاد ؛ اما در مواردی کیسه آب قبل از موعد پاره شده و سبب نشت مایع آمنیونی به داخل مهبل و خروج آن از فرج می شود . پارگی کیسه آب خطر بالایی از نظر عفونت جنین و جفت و رحم به دنبال دارد که عارضه بسیار مهم و خطر ناکی است به طوری که اگر 24 ساعت از زمان پارگی کیسه آب بگذرد و اقدامات لازم پزشکی صورت نگرفته باشد خطر عفونت به میزان قابل توجهی بالا خواهد رفت .

لذا به مادران باردار توصیه می شود در صورتی که هرگونه مایع از دستگاه تناسلی خود دارند ، سریعاً پزشک خود را در جریان گذاشته و به بیمارستان مراجعه کنند . پزشک با توجه به سن حاملگی و مدت زمان پارگی کیسه آب تصمیم به ختم حاملگی یا تحت نظر قرار دادن فرد می گیرد .

معمولاً وقتی که جنین عمر بیش از 33 هفته داشته باشد و کمتر از 24 ساعت از پارگی کیسه آب گذشته باشد ، پیش آگهی خوب است و جنین هم به راحتی در خارج از رحم قدرت زندگی خواهد داشت .

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان دکتر مژگان کریمی

برای مطرح کردن سوالات یا تعین وقت همین الان تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

 

منبع : کتاب آنچه زنان باید از بلوغ ، باروری و یائسگی بدانند


logo-white-footer

دكتر مژگان كريمي جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي داراي بورد تخصصي از دانشگاه تهران با نمره عالي در حال حاضر با كوله باري از تجربيات حرفه اي در حال انجام خدمات به هموطنان عزيزم ميباشم و خدارا شاكرم.

آدرس مطب :
تهران - پاسداران - بوستان نهم - روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد - پلاک 135

شماره تماس :
02122776295
09102410144

آدرس بیمارستان نیکان :
تهران - اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان
روزهای کاری
دوشنبه ها ساعت 16 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

شماره تماس :
29129

همچنین برای ویزیت در درمانگاه بیمارستان رسالت صبح های شنبه یک شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 میتوانید مراجعه کنید .

کلیه حقوق این قالب برای دکتر زنان محفوظ می باشد.