درحال بارگذاری ...

پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟

how-is-slow-childbirth-progressing-1200x1200.jpg

پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟

درمان زایمان زودرس چگونه است ؟

برای زایمان زودرس چه اقداماتی باید انجام داد  و  زایمان زودرس چیست ؟  قبل تر در سایت دکتر زنان به مساله دلایل زایمان زودرس چیست ؟  چگونه برای تولد نوزاد خود برنامه ریزی کنیم ؟ و چگونه برای تولد نوزاد خود برنامه ریزی کنیم ؟  علایم و نشانه های زایمان زودرس چیست ؟ پرداخته ایم شما همچنین میتوانید مطالب اختصاصی درباره زایمان طبیعی و زایمان سزارین را در این بخش ها بخوانید با ما همراه باشید

یک بیمار 39 ساله حاملگی اول در ساعت یک در بخش زایمان بستری می شود . حاملگی او کامل شده است و یک حاملگی بدون عارضه داشته است و سابقه ای از لکه بینی و دردهای شبه انقباضی منظم به میزان 3 انقباض طی 10 دقیقه داشته است .

دقیقاً در زمانی که بستری شد پارگی خود به خود کیسه آب رخ داد . در معاینه شکم ارتفاع فوندوس رحم با حاملگی ترم منطبق است ؛ جنین قرار طولی و نمایش سفالیک دارد .

در معاینه واژینال ، سرویکس 4 سانتی متر اتساع یافته است ، افاسمان کامل است و ایستگاه ورتکس 2- است .

الکترود اسکالپ جنین برای پایش مداوم CTG به کار برده می شود و بنا به درخواست بیمار ، بی هوشی اپیدورال برای بی حسی تجویز می شود .

در ساعت 5 جهت ارزیابی پیشرفت زایمان معاینه مجدد شد . 2 تا 3 پنجم سر قابل لمس از طریق شکم است . در معاینه واژینال ، اتساع سرویکس 6-5 سانتی متر ، افاسمان کامل ، و سر جنین در ایستگاه 1- واقع است .

CTG رضایت بخش است و بی حسی اپیدورال موثر مانده است . 2 ساعت بعد در ساعت 7 ، بیمار توسط ماما معاینه مجدد شد و اتساع سرویکس به میزان 6 سانتی متر یافت شد ، اما سایر یافته ها نسبت به معاینه قبلی تغییری نداشت . CTG رضایت بخش باقی ماند .

 

از شما تقاضا می شود که موضوع را ارزیابی کنید . تشخیص افتراقی برای پیشرفت آهسته زایمان چیست و چگونه با آن برخورد می کنید ؟

پیشرفت آهسته زایمان در حاملگی اول با قرار طولی و نمایش سفالیک معمولاً به دلیل یکی از 3 علت زیر است : انقباض ناکافی رحم ، وضعیت اکسی پوت خلفی سر جنین ، یا عدم تطابق سر و لگن .

موارد  واضحاً نامعمول ، مانند هیدروسفال ، نمایش ابرو ، نمایش شانه تشخیص داده نشده ، باید رد شوند .

 

پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟
پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟

انقباض ناکافی رحمی در حاملگی اول شایع است . در حالی که انقباضات رحم در این مورد گاهی کم و ضعیف به نظر می رسد ولی باید متذکر شد که ارزیابی قدرت انقباضات رحم به وسیله لمس شکم مشکل است .

قابل اعتماد ترین شاهد برای انقباض موثر رحمی ، اتساع پیشرونده سرویکس است که طی معاینه واژینال می توان ارزیابی کرد .

علاج انقباض ناکافی ، تقویت زایمان با تجویز اکسی توسین به دنبال آمنیوتومی است در صورتی که پارگی خود به خود یا مصنوعیکیسه آب، قبلاً رخ نداده یا ایجاد نشده باشد . میزان اکسی توسین باید بر اساس تواتر انقباضات تیتر شود .

ارزیابی مجدد پس از گذشت 2-1 ساعت از تجویز اکسی توسین مشخص خواهد کرد که آیا پیشرفت زایمان اصلاح شده است . در هنگام انفوزیون باید مراقب باشیم تا تحریک بیش از حد که موجب دیسترس جنین می شود ، اتفاق نیفتد .

انفوزین معمولاً به وسیله پمپ کنترل می شود . سرعت طبیعی اتساع سرویکس در حاملگی اول تقریباً cm/h 1 است .

وضعیت اکسی پوت خلفی سر جنین قطر بزگتری از لگن مادر را نسبت به نمایش ورتکس اکسی پوت قدامی می پوشاند که این حالت دوم وضعیت شایع تری در هنگام زایمان است .

وضعیت اکسی پوت خلفی سبب می شود که سر جنین از حالت فلکسیون خارج شود و قطری که در لگن مادری نمایش داده شود قطر اکسی پوت فرونتال باشد .

در حالی که در نمایش ورتکس که سر به خوبی فلکسیون دارد ، نمایش به صورت ساب اکسی پوت پرگماتیک است .

اختلاف اقطار یک سانتی متر است دلیل اینکه چرا وضعیت اکسی پوت خلفی رخ می دهد مرتبط با آن است که سر به میزان کافی فلکسیون نمی یابد که به نوبه خود ناشی از انقباض ناکافی رحمی است .

پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟
پیشرفت آهسته زایمان چگونه است ؟

 

در ابتدای زایمان جمع شدن و فلکسیون جنین را داریم که در صورت فعالیت ناکافی رحم این روند انجام نمی شود و سر بدون فلکسیون باقی می ماند .

شکل کف لگن به صورتی است که قسمت اول سر جنین که به کف لگن برخورد می کند به سمت قدامی می چرخد . در صورت فلکسیون مناسب سر جنین ، اولین قسمتی که با کف لگن مواجه می شود نزدیک به اکسی پوت خواهد بود و به همین خاطر اکسی پوت به سمت قدام چرخش می یابد .

در صورتی که سر جنین فلکسیون نداشته باشد قسمتی از سر که اولین بار به کف لگن برخورد می کند نزدیک فونتانل قدامی اسـت و به این خاطر قسمت قدامی سر به سمت جلو می چرخد یا در وضعیت عرضی متوقف می شود .

تشخیص وضعیت اکسی پوت خلفی یا اکسی پوت عرضی با معاینه واژینال و لمس فونتانل و خطوط سوچور به سادگی امکان پذیر است .

در نخستین مرحله زایمان ، ترکیبی از پیشرفت آهسته به صورت اتساع سرویکس به همراه با یافتن وضعیت اکسی پوت خلفی یا عرضی باید در مرحله اول به وسیله انفوزیون اکسی توسین ، همان گونه که در بالا توضیح داده شد ، تقویت شود .

باید پیشرفت زایمان طی 2-1 ساعت از تجویز مناسب اکسی توسین مشاهده شود . گاهی اوقات سر به جلو می چرخد و پایین نمی آید و سزارین لازم است .

در سایر مواقع سرویکس به طور کامل متسع شده و سر در وضعیت اکسی پوت خلفی یا اکسی پوت عرضی در سطح خارهای ایسکیوم یا پایین تر از آن واقع می شود ، در چنین شرایطی زایمان چرخشی به وسیله ونتوز یا فورسپس کیلاند امکان پذیر است .

عدم تناسب سر و لگن ضرورتاً تشخیص بر مبنای رد سایر علل است . جهت این تشخیص ، انقباض ناکافی رحمی و وضعیت اکسی پوت خلفی سر جنین در درجه اول باید به وسیله معاینه و تقویت زایمان با اکسی توسین رد شود .

 

 

اگر تقویت رخ دهد و هنوز مرحله اول زایمان پیشرفت نیابد،زایمان باید به وسیله سزارین با تشخیص حدسی عدم تناسب سر و لگن صورت گیرد و وضعیت اکسی پوت عرضی یا اکسی پوت خلفی رد شده باشند .

وقتی وضعیت اکسی پوت عرضی یا خلفی واقع شود نشانگر عدم تناسب سر و لگن نیست زیرا در صورتی که سر جنین در نمایش ورتکس به خوبی فلکسیون یابد و قطر کوچک تر در وضعیت مطلوب اکسی پوت قدام قرار بگیرد ، زایمان امکان پذیر است .

گرچه سزارین در صورت شکست زایمان هنوز امکان پذیر است . سایر شواهد فرضی برای عدم تناسب سر و لگن ، moulding بیش از حد یعنی هم پوشانی استخوان های جمجمه است .

بدین ترتیب ، هنگامی که در اولین حاملگی با نمایش سفالیک و پیشرفت آهسته زایمان مواجه می شوید ، تشخیص بین انقباض رحمی ناکافی وضعیت اکسی پوت خلفی و عدم تناسب سر و لگن قرار می گیرد .

وضعیت اکسی پوت خلفی طی معاینه واژینال تشخیص داده می شود و باید به وسیله انفوزیون اکسی توسین درمان شود .

عدم پیشرفت زایمان با این روش را می توان به وسیله سزارین درمان کرد . انقباض ناکافی رحمی را باید با تجویز اکسی توسین وریدی درمان کرد و عدم پیشرفت با این درمان در صورت فقدان وضعیت اکسی پوت خلفی یا اکسی پوت عرضی به معنای عدم تناسب سر و لگن است .

وقتی که زایمان به وسیله اکسی توسین تحریک می شود ضربان قلب جنین را باید با دقت و مداوم از جهت دیسترس جنین پایش کرد .

شما بیمار را معاینه می کنید و متوجه می شوید که عضو نمایش ورتکس و در وضعیت اکسی پوت قدامی چپ است . سرویکس میزان 6 سانتی متری متسع شده است و ورتکس 1 سانتی متر بالا تر از خار ایسکیال است . شما اکسی توسین وریدی ، 10 واحد در 500 سی سی دکستروز در دوزهای متعادل به وسیله پمپ انفوزیون تجویز می کنید و بیمار را طی 2 ساعت ارزیابی می کنید . او سه انقباض در 10 دقیقه دارد و 2 تا 3 پنجم سر جنین از طریق شکم قابل لمس است .

 

سرویکس به میزان 7-6 سانتی متر متسع است . ورتکس در ایستگاه 1- قرار دارد و هم پوشانی غیر قابل برگشت در استخوان های جمجمه جنین در 2 تا از 3 خطوط سوچوری قابل لمس ، وجود دارد .

تشخیص چیست و چگونه زایمان بیمار را انجام می دهید ؟

تشخیص احتمالی شما عدم تناسب سر و لگن است و وضعیت اکسی پوت خلفی رد شده است و بیمار میزان مناسبی از اکسی توسین جهت تقویت زایمان دریافت کرده است .

به علاوه ، مولدینگ بیشتر از حد سر جنین وجود دارد و زایمان اورژانس به روش سزارین لازم است .

 

جهت حاملگی های بعدی چه پیشنهادی می کنید ؟

در حاملگی های بعدی که به سمت پایین پیشرفت می کند احتمال بالایی از وقوع عدم تناسب سر و لگن وجود دارد و اکثر متخصصین زنان و زایمان ، سزارین انتخابی در هفته 39 را پیشنهاد می کنند در صورت امکان سزارین را تا هفته 39 جهت حداقل کردن خطر مشکلات تنفسی نوزاد به تعویق می اندازند .

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

برای مطرح کردن سوالات همین الان تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

 

 

منبع :کتاب زنان و زایمان بر پایه علت مراجعه

logo-white-footer

دكتر مژگان كريمي جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي داراي بورد تخصصي از دانشگاه تهران با نمره عالي در حال حاضر با كوله باري از تجربيات حرفه اي در حال انجام خدمات به هموطنان عزيزم ميباشم و خدارا شاكرم.

آدرس مطب :
تهران - پاسداران - بوستان نهم - روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد - پلاک 135

شماره تماس :
02122776295
09102410144

آدرس بیمارستان نیکان :
تهران - اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان
روزهای کاری
دوشنبه ها ساعت 16 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

شماره تماس :
29129

همچنین برای ویزیت در درمانگاه بیمارستان رسالت صبح های شنبه یک شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 میتوانید مراجعه کنید .

کلیه حقوق این قالب برای دکتر زنان محفوظ می باشد.