درحال بارگذاری ...

چگونه بیماری قلبی مادرزادی جنین قبل از زایمان بررسی می شود؟

how-is-congenital-embryonic-congenital-heart-disease-evaluated-before-childbirth-1200x1200.jpg

چگونه بیماری قلبی مادرزادی جنین قبل از زایمان بررسی می شود؟

 

بیماری قلبی مادرزادی در تقریباً در  8 تا از هر 1000 تولد زنده اتفاق می افتد. از اینها تقریباً 50 درصد آنها نقایص دیواره ای کوچک بطنی، تنگی های دریچه ای هستند که اهمیت همودینامیک کمی دارند.

بعضی از اینها به وسیله روش های حساس جریان داپلر رنگی با اثرات بالینی اندک قبل از تولد تشخیص داده هستند. در حالی که تعداد زیادی از آنها قبل از تولد قابل تشخیص نیستند.

باقی موارد ضایعات مهمی هستند که ممکن است از تشخیص قبل از تولد مشاوره والدین و تصمیم گیری متخصص زنان و اطفال برای زایمان و مراقبت نوزادی برنامه ریزی شده سود ببرند.

سقط جنین به علت آسیب های محیطی

در مطلب های قبلی در سایت دکتر زنان به موضوع تاثیر مصرف دخانیات در زایمان زودرس و سقط جنین و  همه دلایل سقط ، انواع سقط ، مجوز پزشکی سقط و بررسی هایی در مورد سقط های مکرر

پرداخته ایم که می توانید مطالعه کنید.

پاتوفیزیولوژی

تصور می شود بیشتر انواع بیماری قلبی مادرزادی وراثت چند عاملی دارند مشارکت عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو مؤثرند.

اندیکاسیون های استفاده شده برای اکوکاریوگرافی جنینی، تکنیک سونوگرافی قبل از تولد که اغلب قبل از تولد هستند.

بسیاری از بیماران ارجاع شده برای اکوکاردیوگرافی جنین آنهایی هستند که قبلاً کودک مبتلا یا اعضای خانواده مبتلا دارند.

چگونه بیماری قلبی مادرزادی جنین قبل از زایمان بررسی می شود؟
چگونه بیماری قلبی مادرزادی جنین قبل از زایمان بررسی می شود؟

خطر عود مجدد برای این خانواده ها 3-2 درصد اگر فرزند قبل مبتلا دارند و 5-3 درصد اگر یکی از والدین مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی هستند.

پاتوفیزیولوژی آنومالی های قلبی مادرزادی بسته به نوع اختلال آناتومیک که وجود دارد متفاوت است. مکانیسم زمینه ای قائل شده شامل اختلال و شکست در مهاجرت سلول که منجر به یک اختلال ساختمانی و یا کاهش جریان، مهار رشد طبیعی ساختمان ماتحت خواهد بود (جریان ضعیف خون دریچه بیضی و دریچه میترال مستعد ایادیک کوارکتایون آئورت هستند.)

بیماری قلبی ساختمانی

تشخیص و ارزیابی: در بیماران بدون فاکتور خطر برای بیماری قلبی مادرزادی، اکوکاردیوگرافی جنینی کامل که معمولاً وقت گیرتر و گران قیمت تر از سونوگرافی مامایی معمول است اندیکاسیون ندارد مگر اینکه آنومالی های قبلی مشکوک وجود داشته باشد. بسیاری از فاکتورهای خطر بیماری قلبی مادرزادی نشان داده شده است.

یک راه ساده برای غربالگری بیماری قلبی مادرزادی تصویر چهار حفره ای قلب است گرچه حساسیت آن برای تشخیص بیماری های مهم مادرزادی ماقبل در مقالات متفاوت است.

تقریباً یک سوم موارد بیماری قلبی ماژور در سونوگرافی غربالگری پری ناتال قابل کشف هستند. تجربه ما بیانگر این است که ارزش پیشگویی خیلی بالایی دارد.

حدود 50 درصد بیمارانی که برای ویو چهارحفره ای غیرطبیعی ارجاع هستند. واقعاً آنومالی قلبی دارند.

توصیه های فعلی از انجمن پزشکی سونوگرافی شامل انجمن زنان و مامایی آمریکا و انستیتوسونوگرافی پزشکی آمریکا همه پیشنهاد می کنند در اسکن مامایی تصاویر راه خروجی بطنی نیز ارزیابی شود (علاوه بر تصویر چهار حفره ای قلب) اکوکاردیوگرافی قلبی جنین کامل شامل همه ویوهایی است که از جنین در اکوکاردیوگرافی بعد از

تولد به دست می آید ( با استفاده از تصویربرداری داپلر رنگی و سونوگرافی real tine ) مضاف بر آن داپلر طیفی بیومتری قلبی و اطلاعات M-Mode نیز می تواند به دست آید. اکوکاردیوگرافی جنین از این تکنیک استفاده های متفاوتی دارند.

معاینه و بررسی دو بعدی برای رد بیماری قلبی در موارد زیادی از افراد مبتلا کافی است. مطالعات بیشتر مخصوصاً در موارد ابنورمالیتی ساختمانی یا عملکردی ممکن است لازم باشد.

درمان

وقتی یک ابنورمالیتی قلبی پیدا شد، انجام یک اسکن با جزئیات کامل جنینی برای کشف سایر آنومالی های خارج قلبی اجباری است.

بسیاری از سندرم های جنینی شامل آنومالی های قلبی و مشاوره صحیح نیاز به توجه و در نظر گرفتن آنومالی های همراه دارد.

تست کاریوتیپ جنینی باید به والدین پیشنهاد شود چرا که ابنومالیتی های کروموزومی در تعداد کثیری از جنین های با بیماری قلبی مادرزادی دیده می شود.

اضافه بر این تست برای یک حذف کروموزومی 22q11 می تواند در جنین های با مالفورماسیون های conotruncal (تترالوژی فالوت، ترانکوس آرتریوزیس) می تواند مفید باشد همین طور برای همه آنومالی های جنینی انجام میکرواری برای ارزیابی حذف ها و دو پلیکاسیون های کوچک می تواند روتین شود.

میزان زنده ماندن جنین بعد از کشف یک ضایعه قلبی بسته به ماهیت مشکل قلبی، وجود آنومالی های خارج قلبی، کاریوتیپ و وجود هیدروپس جنینی دارد.

هیدروپس جنینی همراه با بیماری ساختمانی قلبی معمولاً کشنده است. جنین آنوپلوئید ممکن است پیش آگهی ناامید کننده حتی در غیاب بیماری قلبی داشته باشند.

برای مثال جنین با تریزومی 18 ممکن است انجام ترمیم یک نقص دیواره بطنی به صورت یک اقدام اولیه غیرقابل توجیه باشد.

ضایعاتی که می تواند در یک زمینه قلب دارای دو بطن ترمیم شوند پروفیوژن در طولانی مدت نسبت به ضایعات منتج از یک قلب تک بطنی دارند.

به طور کلی نوزادانی که بیماری قلبی مادرزادی آنها قبل از تولد شناخته شده بهتر از آنهایی هستند که نقایص قلبی تنها بعد از تولد تشخیص داده هستند.

آریتمی جنینی

تشخیص و درمان

گروه بزرگی از آریتمی های جنینی متناوب هستند و ناشی از اکستراسیتول های دهلیزی، جانکشنال یا بطنی هستند. آنها خطر کمی برای وجود ابنورمالیتی ساختمانی هم زمان دارند خطر بزرگ تر وقتی است که یک تاکی آریتمی تشخیص داده نشده یا تاکی آریتمی در مراحل انتهایی بارداری وجود دارد.

اکستراسیتول دهلیزی جنین را مستعد ایجاد تاکی کاردی دهلیزیreentrant  می کند که موجب هیدروپس جنینی می شود. ما به سمع هفتگی قلب جنین اجتناب از مصرف کافئین یا دیگر سمپاتومیتیک ها تا زمانی که آریتمی بهبود یابد توصیه می کنیم.

تاکی کاردی جنینی حاکی از یک درمان پیچیده و سؤال برانگیز است. چرا که تعیین علت دقیق الکتروفیزیولوژیک آریتمی برای طراحی استراتژی درمانی ضروری است.

اما الکتروکاردیوگرافی جنین در حضور مامبران های سالم هنوز از نظر بالینی در دسترس نیست. تشخیص افتراقی تاکی کاردی جنینی شامل تاکی کاردی دهلیزی re-entrant ، فلوتر دهلیزی و تاکی کاردی بطنی است.

درمان این اختلالات خاص متفاوت است و درمان مناسب برای یکی ممکن است برای دیگری ممنوع باشد. تشخیص صحیح باید براساس استفاده ترکیبی از روش های تشخیصی شامل M-Mode داپلر و داپلر رنگی – M-Mode برای پی ریزی مناسب ضروری است.

اگر برادی کاردی جنینی وجود دارد، مرحله اول تعیین اینکه آیا ضربان دهلیزی منظم یا نامنظم است؟ اگر ضربان دهلیزی منظم و کند است (زیر 100 ضربان در دقیقه) ممکن است سینوس برادی کاردی باشدکه باید یک ارزیابی کامل سلامت جنین به عمل آید.

شایع ترین برادی کاردی جنینی مهم از نظر بالینی ناشی از بلاک قلبی درجه III یا کامل است. که در این ها ضربان دهلیزی منظم جنینی با میزان پاسخ ضربان بطنی آهسته تر که در واقع ضربان بطنی همراه و متناسب با ضربان دهلیزی اتفاق نمی افتد.

در این موارد قلب از نظر ساختمانی طبیعی است و به وسیله آنتی بادی های مادری در مبتلایان به بیماری لوبوس و شوگرن که به نام SSA/Ro، SSB/Ia نامیده می شود ایجاد می شود.

در گروه کوچکی از بیماران بدون آنتی بادی مادری ممکن است در زمینه بیماری قلبی مادرزادی پیچیده که فیبرهای مرکزی تنه قلب را (ایزومریسم دهلیزی چپ، جابجایی عروق بزرگ اصلاح شده) درگیر می کند بلوک کامل قلبی ایجاد شوند.

در این بیماران پروگنوز به طور مستقیم بسته به درجه پیچیدگی بیماری قلبی و همراهی با نارسایی قلبی دارد. یک علت خوش خیم تر برادی کاردی طبیعی که ممکن است با بلاک 1: 2 اشتباه شود bigeminy دهلیزی بلاک شده است.

در این موارد ضربان دهلیزی منظم نیست اما ضربان دهلیزی زودرس به فاصله نزدیکی بعد از یک ضربان دهلیزی نرمال بدون پاسخ بطنی به این ضربان زودرس ایجاد می شود. این آریتمی اهمیتی ندارد و به عنوان یک اکستراسیستول دهلیزی ایزوله است.

پیگیری

جنین با بیماری مادرزادی قلبی باید به دقت با استفاده از اولتراسونوگرافی تا زمان زایمان پیگیری شود. ضایعات ساختمانی می تواند قبل از تولد مثل بعد از تولد ایجاد اختلال کند.

این نکته مخصوصاً برای ارزیابی نواحی دارای پتانسیل انسداد ارتباط عروق بزرگ به بطن مهم است. جنین های با آریتمی مهم (شامل تاکی کاردی re-entrant ، فلوتر دهلیزی و بلوک کامل قلبی) باید در یک مرکز با تجربه در درمان مدیکال قبل از تولد آریتمی های جنینی به وسیله یک تیم که شامل پری ناتولوژیست ها، کاردیولوِیست اطفال و الکتروفیزولوژیست بالغین است پیگیری شود.

نیاز نیست که زایمان با سزارین انجام شود مگر در موارد آریتمی های جنینی خاصی که امکان مانیتورینگ ضربان قلب جنین کافی را نداشته باشیم.

در مورد ضایعات قلب جنین که موجب وابستگی پرفیوژن ریوی و سیستمیک به مجرای شریانی باز می شود باید در اتاق زایمان پروستاگلاندین برای تجویز جهت فقط باز بودن مجرا در دسترس باشد.

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

 

به منظور تعیین وقت و نوبت ویزیت در ساعت 15 الی 19 تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

بخش های مفید سایت دکتر زنان میتوانید مطالعه کنید

آندومتریوز  پارگی زودرس کیسه آب زایمان بدون درد زایمان زودرس زایمان سزارین

زایمان طبیعی  فیبروم رحمی کیست تخمدان

منبع : پروتکل های بارداری های پر خطر

logo-white-footer

دكتر مژگان كريمي جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي داراي بورد تخصصي از دانشگاه تهران با نمره عالي در حال حاضر با كوله باري از تجربيات حرفه اي در حال انجام خدمات به هموطنان عزيزم ميباشم و خدارا شاكرم.

آدرس مطب :
تهران - پاسداران - بوستان نهم - روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد - پلاک 135

شماره تماس :
02122776295
09102410144

آدرس بیمارستان نیکان :
تهران - اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان
روزهای کاری
دوشنبه ها ساعت 16 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

شماره تماس :
29129

همچنین برای ویزیت در درمانگاه بیمارستان رسالت صبح های شنبه یک شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 میتوانید مراجعه کنید .

کلیه حقوق این قالب برای دکتر زنان محفوظ می باشد.