درحال بارگذاری ...

خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری

dangers-of-ionizing-radiation-during-pregnancy-1200x1200.jpg

 خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری

آیا تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری خطراتی را دارد؟ بیشترین علت نگرانی و اضطراب در زنان در مورد تماس با اشعه یونیزان در ارتباط با بروشورهای درمانی است. با توجه به اینکه مطالعات تصویربرداری بر اساس تشخیص و نیازهای پزشکی با تجهیزات مناسب و دقیق انجام می شود با ضرورت فواید بالقوه برای سلامتی بیمار بر خطرات تأثیر اشعه (رادیاسیون) بر روی رویان جنین چیره خواهد شد.
در اکثرتصویربرداری های پزشکی در رادیولوژی-CT  – فلورسکوپی سنتی- موارد پزشکی هسته ای، مقدار اشعه جذب شده توسط رویان یا جنین کمتر از GY 1/0 (10راد) است. رویان یا جنین در ضمن کورس های رادیوتراپی -پروسیژهای مداخله ای فلوسکوپی، در معرض دوزهای بالاتری از اشعه خواهند بود.

خطرات اشعه یونیزان قبل از لقاح

شواهد مستقیمی مبنی بر بیماری های قابل توراث در فرزندان افراد تماس یافته با اشعه یونیزان وجود ندارد. رادیاسیون تاکنون واضحاً موجب موتاسیون در میکروب ها و سلول های سوماتیک جوندگان و انسان ها شده است و تأثیرات بین نسلی در دور سوفیلیا و در موش ثابت شده است و نادیده گرفتن این تأثیرات روی موتاسیون ژرم سل ها بی تدبیری خواهد بود.

خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری
خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری

هر چند شواهد نشان می دهند که این خطرات قابل اندازه گیری نیستند.توراث در موتاسیون یک توالی است که دارای تئوری با یک زمینه داخلی در یک فرد و یک بخش ایجاد شده توسط تماس های محیطی و سابقه اشعه یونیزان است.

مقدار خیلی کم اما سهم نامشخص از بیمای های ارثی در انسان ها در ارتباط با عوامل جهش با پتانسیل موتاژنیک است. در غیاب داروهای کافی در انسان، توسط مدل سازی و پیش بینی، راهنمایی هایی را برای محافظت از اشعه دارند.

 خطرات ژنتیکی عموماً در سه قسمت ارزیابی می شود:

دو برابر کردن دو اشعه موجب موتاسیون در ژرم سل های موش می شود.

میزان زمینه شخصی از بیماری ژنتیکی در انسان ها.

تئوری ژنتیکی جمعیت ها تجربه در آن.

اضافه بر این، بعضی از موتاسیون های مخرب (خود به خودی یا در اثر تماس اشعه در قبل از لقاح) بر روی فرد و بر روی فرزندان آنها مؤثر نخواهد بود.چرا که این اثرات کشنده اند و مانع تکامل اووسیت و اسپرم بوده و اسپرم یا اووسیت معیوب به شکل بیولوژیک فیلتر و حذف هستند.

شواهد متقاعد کننده کمی برای رسیدن به یک سندروم سیتوژنیک، بیماری های تک ژنی، مالفورماسیون ها، مرده زایی، مرگ نوزادان، کانسر با مارکرهای سیتوژنیک که شامل افزایش موتاسیون ژنتیکی توارثی در والدین تماس یافته در مورد کودکان زنده مانده از کانسر و باقی ماندگان بمب اتمی، جمعیت های تماس یافته محیطی و کارگران تماس یافته شغلی وجود دارد.

برای مطالعه نیاز به هزاران تماس انسانی است. خطرات ژنتیکی قابل اندازه گیری در اثر تماس گنادها (اسپرم و اووسیت) با تست های تشخیصی رادیولوژیکی قبل از لقاح بعید است.

تماس در دوره بارداری

خطرات تولید مثل و تکامل در داخل رحم با اشعه یونیزاسیون چیست؟

نقایص تولید و عقب ماندگی ذهنی و سایر اثرات عصبی شخصیتی، تأخیر رشد و مرگ جنین مشخص شده است (اثرات آراستانه ای) که بیانگر (سطوح بدون اثرات بد NOAEL ) است
1-اگرچه تمام پروسیجرهای تست های تشخیصی رادیولوژی ندرتاً بالای (10 راد) GY1/0 است و این در حالی است که آستانه ایجاد مافورماسیون های مادرزادی یا سقط بیشتر از 20 راد (2/0 GY) است.

2- در زمانی که مادر برای تست تشخیصی تحت تماس قرار می گیرد، برای اینکه رویان شدیداً متأثر از اشعه یونیزاسیون بشود رویان باید با سطح بالایی از NOAEIتماس داده شود و زمانی که زن باردار یک تست تشخیصی X-ray  از سر گردن قفسه سینه و اندام ها دارد، ندرتاً اتفاق می افتد.

3- در طول مراحل قبل از جایگزینی و ارگانوژتر از مراحل تکاملی رویانی، احتمال تأثیر اشعه یونیزاسیون و مالفورماسیون حداقل است. چرا که خیلی از سلول های رویان جوان و توانمند هستند و قادر به جایگزینی سلول های شدیداً متأثر شده خواهند بود. این دوره از تکامل به عنوان دوز همه یا هیچ شناخته شده است.

4- طولانی کردن و تکه تکه کردن زمان تماس با اشعه یونیزاسون رویان موجب کاهش دامنه تأثیرات مخرب خواهد شد.

5- افزایش خطر کانسر به دنبال تماس با دوز بالا اشعه یونیزاسیون در جمعیت بزرگسال در باز ماندگان بمب اتمی نشان داده شده است.

حدس زده می شود که ایجاد کار سینوزنژ توسط تماس با اشعه به علت اثرات اتفاقی(نه آستانه ای)باشد. لذا در حالی که هیچ تردید و شکی در مورد تماس بالاتر اشعه یونیزاسون با خطر کانسر وجود ندارد. تئوری خطر با تماس کم مطرح میشود.

اهمیت خطر کانسر به دنبال تماس در دوران جنینی با تست ها تشخیصی رادیولوژی، هنوز کنتراورسی است. مقالات چاپ شده و آنالیزهای اخیر حاکی از آن است که پرتو افکنی خطر کمتری در رویان نسبت به دوران کودکی دارد و خیلی از دانشمندان به این موضوع علاقمندند .

ارزیابی خطرات

مسئولیت ارزیابی خطرات و توکسین های محیطی در بیماران باردار و رویان ،مکرراً جزو وظایف متخصص زنان است. وقتی که خطرات اشعه یونیزان ارزیابی می شود پزشک با چندین شرایط کلینیکی مواجه است که شامل طرح کلی زیر است.

1- بیماران باردار که دارای علایم کلینیکی اند نیاز به ارزیابی دارند. استفاده از کدام پروسیجر تشخیصی رادیولوژی که ممکن است رویان یا جنین او را متأثر کند، برای او مناسب است؟

یک زن باردار یا احتمالاً باردار که با شکایت خونریزی دستگاه گوارش با درد شکم و یا درد کمر، یا یک توده شکمی یا لگنی مراجعه می کند نمی توان به بارداری او نسبت داد و می بایست مطالعات متناسب جهت تشخیص و درمان علایم کلینیکی او انجام داد.

که شامل تست های رادیولوژی  نیز می شود. بعلاوه در صورتی که فرد تأخیر در قاعدگی ندارد زمان انجام این تست ها نباید به یک قسمت از سیکل قاعدگی موکول شود.این تست ها ( بررسی ها) باید در زمانی که از نظر کلینیکی نیاز هست انجام شود. چه در نیمه اول و یا دوم سیکل قاعدگی باشد.

2- در بیماری که تست بارداری او منفی بوده است و تست های تشخیصی او انجام شده و رحم او در معرض اشعه یونیزاسیون بوده است،  او الان اعتقاد دارد که در زمان پروسیجر باردار بوده پاسخ شما در این شرایط چیست؟

توضیح دهید که انجام X-Ray تشخیصی چه در خانم های باردار و غیرباردار ضروری است و این که انجام تست های تشخیصی در مادر در مقایسه با احتمال ریسک رویانی در اولویت هستند. چراکه 100% تست های تشخیصی موجب افزایش خطرات ( رویانی) نمی شود. ثانیاً زمانی که تست بارداری منفی است، او باید در زمان حاملگی زودرس بوده باشد. که در این زمان، محاسبه دوز بر رویان و تعیین مراحل بارداری باید انجام شود.

اگر دوز کمتر از GY 1/0 (10 راد) (Sv 1/0) تنها به مادر اطلاع دهید که این دوز موجب افزایش نقایص تولد و سقط نخواهد شد.

خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری
خطرات تابش اشعه یونیزاسیون در دوران بارداری

در حقیقت آستانه تأثیرات مخرب 20 راد (GY 2/0) در حساس ترین مراحل تکامل رویانی است و شما ناگزیر هستید به او بگویید که همه زنان سالم دارای خطر زمینه ای برای نقایص تولد به میزان 3% و خطر سقط 15% هستند.

3- یک زن نوزاد را با نقایص جدی تولد، زایمان می کند. در اولین ویزیت بعد از زایمان او ابراز می کند که یک تست تشخیصی X-RAY در اوایل بارداری داشته است. پاسخ شما در مقابل اینکه آیا مالفورماسیون نوزاد او می تواند به علت تماس با اشعه باشد چیست؟

در بیشتر این موارد، ماهیت مالفورماسیون کلینیکی با ترائوزنیسته اشعه کنار گذاشته خواهد شد و در این زمان یک متخصص تراتولوژیست با یک رویان شناس رادیولوژیست کمک خواهند کرد.

از طرف دیگر اگر تماس کمتر از (10 راد) GY 1/0 باشد به شکل علمی قابل حمایت نخواهد بود که علت مالفورماسیون، تماس با اشعه بوده است. همان طور که قبلاً گفته شده آستانه مالفورماسیون GY 20/0  (20 راد) باشد.

ماهیت مالفورماسیون ها وارد آنالیز شده است. در راستای پاسخگویی متناسب و کامل به این سؤالات، متخصصین زنان باید متکی به اطلاعات زیادی در محاسبه تأثیرات نقایص و اشعه در رویان باشند. خطرات محیطی که به شکل گسترده مورد مطالعه قرار گرفته باشد و یا اطلاعات بیشتری وجود ندارد.

خطر اشعه برای رویان

هیچ شکی مبنی بر تأیید حاد اشعه یونیزان با دوز بالای GY 5/0 که یک ریسک مشخص را برای امبریو بدون توجه به مرحله بارداری مطرح می کند وجود ندارد. دوز آستانه برای ایجاد مالفورماسیون و افزایش آن حدوداً 1/0 – 02/0 GY  است.

اگرچه نامحتمل  است که مالفورماسیون های مادرزادی در تماس با اشعه در 14 روز اول تکامل انسان ایجاد شود، یک ریسک قابل توجه در از دست دادن رویان در دوزهای بالاتر وجود دارد- اگر دوز تماس با اشعه بیشتر از 25-20 راد (GY 25/0 – 2/0) باشد. حدوداً از روز 18 تا 40 بعد از لقاح، جنین در معرض افزایش خطرات مالفورماسیون های آناتومیک خواهد بود.

تا حدود هفته 15 جنین در معرض خطرات (CNS) خواهد بود و خطر مالفورماسیون های ماژور CNS در ابتدای بارداری و عقب افتادگی ذهنی در اواسط بارداری است.

البته عقب ماندگی ذهنی می تواند در اواخر بارداری با دوز خیلی بالا بیش از GY 1 باشد. اگرچه این واقعیت وجود دارد که رویان به اثرات مخرب اشعه یونیزان در محدود متوسط حساس است.

قابلیت اندازه گیری این اثرات در پروسیجرهای تشخیص که کمتر از 10 راد (GY 1/0) است واضحاً کاهش می یابد. تأثیر آستانه 20 راد در حساس ترین مرحله تکامل (روزهای 25 – 20 بعد از لقاح) افزایش می یابد با طولانی تر شدن تماس اشعه، برای مثال بررسی چندین مطالعه تشخیص با تست های رادیولوژی که در این دوره زمانی اتفاق افتاده است.

توصیه های اکثر انجمن های رسمی شامل (NCRP انجمن ملی محافظت و اندازه گیری) بیان می کند که تماس با مقادیر تشخیصی، موجب افزایش خطر نقایص تولد و سقط نخواهد شد.

خطرات تماس رویان انسان با اشعه وقتی که تماس افزایش می یابد بر (دوز- بدون اثر) 20 راد : شامل:

1- از بین رفتن رویان

2- تأخیر رشد جنینی

3- مالفورماسیون های مادرزادی

4- دور سر کوچک و عقب ماندگی ذهنی.

بجز اثر سرطان زایی تمامی اثرات بالا یک فنومن وابسته به دوز آستانه است و تابش اشعه کمتر از 10 راد (GY 1/0)، دقیقاً خطر قابل توجهی را برای امبریو ندارد.

حتی اگر این بحث را که رویان در مقابل اثرات کارسینوژن اشعه آسیب پذیرتر نسبت به کودکان است را قبول کنیم ریسک این تماس های بسیار کم، خیلی کمتر از خطرات خود به خودی است. بیش از این سایر مطالعات دلالت بر این دارند که  تخمین استوارت بیشتر از حد بوده است.

بنابراین خطرات تماس هایی در محدوده تشخیص رونتالژی کمتر از GY  1/0(10 راد) برای رویان بسیار کم است و وقتی که با بد شکل گیری های خود به خودی رویان انسان مقایسه شود. حدود محاسبه 30 – 40 درصد از رویان های انسان خود به خودی سقط هستند. (خیلی از سقط ها قبل از اولین زمان تأخیر قاعدگی هستند.)

نوزاد انسان در زمان ترم حدود 75/2% مالفورماسیون ماژور دارند که تقریباً به 6 – 4% در تمامی مالفورماسیون های که تظاهر می یابد افزایش می یابد. وقتی که این اطلاعات برای بیمار توضیح داده می شود، خانواده هایی که خواهان بارداری بوده اند بدون شک به بارداری ادامه می دهند.

مشکل زمانی است که خطرات تست های تشخیصی، خارج از زمینه خطرات قابل توجه بارداری های نرمال ارزیابی می شود. بنابراین خیلی از بررسی های پزشکان در ارزیابی تماس یا تماس های تشخیصی با یکی از این دو حد است: یک (گرایش شوالیه ای) یا بی مهابا با یک ترس.

پروسیجرهای معمول در طب بالینی نادیده گرفته هستند و یک ایده بر پایه اطلاعات ضعیف به بیمار داده می شود. مکرراً این منعکس کننده خطاهای پزشکی در مورد تأثیر اثرات پرتو، به علت چشم پوشی از حدود بیولوژی اشعه است.

ما گزارشاتی از بیمارانی در فایل خود داریم که به طور مناسب ارزیابی شده اند اما توصیه به سقط به دنبال تماس با اشعه شده اند.

ارزیابی بیمار

بعد از ارزیابی در بیشتر موارد  دوز داده شده به رویان کمتر از GY 1/0 (10 راد) و مکرراً کمتر از 1 راد (01/0 GY) تخمین زده می شود.

تجربه به ما آموخته است که تعداد متغیری از تماس با اشعه در بارداری یا زنان بالقوه باردار وجود دارد. بنابراین یک توصیه روتین از قبل مشخص شده وجود ندارد که در این شرایط داده شود.

اگرچه پزشکان یک ارزیابی سیستماتیک برای اثرات تماس با اشعه دارند آنها می توانند جهت تقسیم آگاهانه به ادامه بارداری به بیمار کمک کنند.

این ارزیابی سیستماتیک فقط وقتی که اطلاعات زیر اخذ شده باشد. می تواند شروع شود:

1- مرحله بارداری در زمان تماس با اشعه

2- سابقه قاعدگی

3- شرح حال بارداری قبلی

4- سابقه فامیلی مالفورماسیون در خانواده و سقط

5- سایر خطرات بالقوه فاکتورهای محیطی در طول بارداری

6- سن پدر و مادر

7- نوع اشعه با زمان ها و مقدار انجام آن

8- محاسبه تماس رویان توسط متخصص فیزیک پزشکی یا رادیولوژیست ماهر صورت ضرورت

9- بارداری خواسته یا ناخواسته

جهت گرفتن تصمیم، تفسیر باید بر پایه اطلاعات با حضور بیمار و مشاور باشد. پزشک باید توضیحی مختصر در مورد اطلاعات پزشکی بدهد.

در این شرایط بیمار باید مطلع شود که هر بارداری خطرات و مشکلات قابل توجهی دارد و تصمیم بر پایه ادامه حاملگی ، به این معنی نیست که مشاوره، پیامدهای بارداری را تضمین کرده است. استفاده از آمینوسنتز و سونوگرافی برای ارزیابی جنین ها باید برای هر فرد انجام شود هر چند ندرتاً اندیکاسیون دارد.

 

تابش اشعه به شکم جهت درمان یا تشخیص در زنان در سنین بارداری

در سنین باروری زنان مهم است که بیمار و پزشک، قبل از انجام هر گونه روش تشخیصی با X-RAY از وضعیت بارداری آگاه باشند چرا که تخمدان ها و رحم در معرض اشعه قرار خواهند گرفت.

اگر تماس رویانی در حد GY1/0 (10راد) باشد خطر تابش اشعه در رویان در مقایسه با خطرات خود به خودی خیلی کمتر است و اگر مقیاس کمتر از GY1/0 (10 راد) باشد این دوز از تماس با دوز عدم تأثیر که 20 راد است خیلی فاصله دارد.

در زمانی که هم بیمار و پزشک از بارداری فرد آگاهند و یا احتمال بارداری مطرح است اگر این اطلاعات به عنوان قسمتی از اطلاعات قبل از X-RAY به بیمار داده شود، او قبول خواهد کرد. لذا وضعیت بارداری در بیمار باید تعیین شود و به آن توجه شود.

به علت خطرات کمتر با دوز  GY1/0 (10 راد)، تماس با اشعه در جنین به قدری کم است که اقدام طبی و اورژانسی برای مادر اولویت دارد.

انجام مطالعات X-RAY که برای مراقبت های پزشکی و بررسی مشکلات طبی مادر ضروری است باید به موقع انجام شود و نباید به تعویق انداخته شود.

انجام پروسیجرهای غیراورژانسی (الکتیو) مثل آزمایشات استخدامی یا پیگیری معاینات زمانی که تشخیص سابقاً داده شده است، حتی اگر ریسک آن به رویان قابل ارزیابی نباشد، نباید در زمان بارداری انجام شود.

اگر پروسیجرهای دیگر مثل (MRI- سونوگرافی و …) قادر به ارائه اطلاعات کافی بدون تماس اشعه یونیزان برای رویان باشد، قابل انجام خواهد بود.

طبیعتاً دوره ای وجود دارد که بیمار باردار است و تست بارداری او منفی است و تاریخچه سیکل قاعدگی او کمتر مفید است.

به هر حال خطرات اشعه کمتر از دوز GY1/0 (10 راد)  در این دوره بی نهایت کم است. ( دوره همه یا هیچ- 2 هفته اول بعد از لقاح) بیمار با آگاهی از فواید تست های تشخیصی در صورتی که انجام آن اندیکاسیون داشته باشد علی رغم این واقعیت که ممکن است باردار باشد، باید انجام دهد.

 

برنامه انجام آزمایشات

در مواردی که در مطالعات X-RAY نیاز به برنامه باشد، مشکل خواهد بود که چگونه برنامه ریزی شود.در طی نیمه اول سیکل قاعدگی درست قبل از تخمک گذاری یا در طی نیمه دوم سیکل قاعدگی زمانی که اکثر زنان باردار نخواهند بود.

ریسک ژنتیکی تماس اووسیت یا اثرات امیریوپاتی روی رویان قبل از لانه گزینی بی نهایت کم است  و اطلاعاتی جهت مقایسه خطر نسبی کمتر از 1/0GY  (10 راد ) به اووسیت یا رویان در مرحله قبل از لانه گزینی  در دسترس نیست.

اگر آزمایش تشخیص در 14 روز اول سیکل قاعدگی انجام شد به بیمار باید توصیه می شود که بارداری را برای چند ماه به تعویق اندازد  بر پایه اینکه اثرات مخرب رادیاسیون، به تخمدان ها، با افزایش فاصله بین تماس اشعه و تخمک گذاری بعدی، کاهش خواهد یافت.

پزشکان در یک پدیده متحیرند آنها ممکن است به بیماران در مورد خطرات بسیار کم یک فنومن هشدار دهند از طرف دیگر اجتناب از بارداری برای چندمین ماه یک مشکل برطرف نشدنی است.

این مضرات ژنتیکی بالقوه کاملاً قابل تفکر در مردان هستند و براساس گزارشات توسطNCRP 174 BEIR V  طرز رفتار در تابش اشعه را در دوران قبل از لقاح را مطرح کرده است.

هنوز فاصله زمانی بین پرتوتابی(رادیاسیون) بر روی گنادها و لقاح که دارای آثار قابل توجه روی فرکانس تغییرات ژنتیکی در نوزاد انسان است، مانند نتایجی که روی موش مونث نشان داده شده، شناخته نشده است و هر چند بیمارانی که دریافت دوز بالایی از اشعه (25 راد و بالاتر) بر روی گنادها داشته اند باید توصیه شوند که برای چندین ماه بعد از تماس بارداری را به تعویق بیندازند.

بیمارانی که در معرض تابش اشعه در طی پروسیجرهای تشخیص رادیولوژی هستند به میزان قابل توجه اشعه کمتری را جذب می کنند ( کمتر از 25 راد)، که توصیه به ایشان ممکن است ضروری نباشد هر چند  که این مشکلی را بین پزشک و یا بیمار ایجاد نمی کند.

زیرا چنانچه NCRP و ICRP قبلاً توصیه کرده بودند که آزمایشات غیراورژانس الکتیو رادیولوژی بر روی شکم و لگن در نیمه اول سیکل قاعدگی انجام می شود (قانون 10 روز، تا 14 روز از سیکل) زیگوت ها از خطرهای احتمالی اما مهم مادرزادی محافظت می کند. توصیه به اجتناب از لقاح در مواردی که اووسیت اخیراً اشعه گرفته اند استحقاق توجه یکسانی را داشته باشد.

 

اهمیت مشخص کردن وضعیت بارداری بیماران

اگر تابش اشعه یا تماس کمتر از 10 راد باشد، اثرات قابل اندازه گیری بر روی رویان نیست و بنابراین توصیه می شود که پروسیجرهای تشخیص در درمان طبی مادر اگر ضروری باشند باید در هر زمانی از سیکل قاعدگی انجام شود. چرا پس انرژی صرف تعیین وضعیت بارداری می شود؟

چندین دلیل وجود دارد که چرا پزشکان و بیماران قبل از انجام  X-Ray یا پروسیجرهای پزشکی هسته ای  که رحم مورد تابش است باید وضعیت بارداری را مشخص کنند:

1- اگر پزشک احتمال بارداری را در سایر تشخیص ها افتراقی مطرح کند، درصد کمی از تست های تشخیصی ممکن است ضروری در نظر گرفته شوند. علایم زودرس بارداری ممکن است با علایم بیماری های گوارشی و ادراری تناسلی باشد.

2- اگر بیمار و پزشک هر دو از احتمال بارداری آگاه باشند و پروسیجر انجام شده باشد کمتر احتمال دارد که بیمار بعد از اینکه بارداری اش قطعی شد. نگران و ناراحت شود.

3- ارزیابی دقیق از شرایط بارداری زنان جهت انجام تست های تشخیصی، از بسیاری از دعاوی دادگاهی غیرضروری جلوگیری می کند و با اهمیت تر اینکه حتی اگر بیمار اطمینان بیشتری داشته باشد قبل از انجام پروسه XRAY  تصمیم به ادامه بارداری گرفته است.

زیرا ضرورت انجام پروسیجر، با اطلاع و آگاهی از اینکه بیمار باردار بوده است، مشخص خواهد شد اگر بیمار تصمیم به ادامه بارداری داشته باشد و تست XRAY را انجام دهد، با اطمینان بیشتری بارداری را ادامه خواهد داد. در هر مشاوره که در مورد تماس رویان با تست های تشخیص با اشعه یونیزان است (X-Ray – CT اسکن- استفاده از رادیونوکلوتید) در رابطه با خطرات باروری و یا خطرات تکاملی برای جنین او با تماس با اشعه این ریسک افزایش نخواهد یافت.

به بیمار باید آگاهی داده شود که هر زن سالم با سابقه ژنتیکی خود و خانواده اش دارای خطرات زمینه ای تولید مثلی که به شکل 3% در نقایص تولد و 15% سقط هستند و ما قادر به تغییر این ریسک زمینه ای نیستیم.

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

 

به منظور تعیین وقت و نوبت ویزیت در ساعت 15 الی 19 تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

بخش های مفید سایت دکتر زنان میتوانید مطالعه کنید

آندومتریوز  پارگی زودرس کیسه آب زایمان بدون درد زایمان زودرس زایمان سزارین

زایمان طبیعی  فیبروم رحمی کیست تخمدان

منبع : پروتکل های بارداری های پر خطر

logo-white-footer

دكتر مژگان كريمي جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي داراي بورد تخصصي از دانشگاه تهران با نمره عالي در حال حاضر با كوله باري از تجربيات حرفه اي در حال انجام خدمات به هموطنان عزيزم ميباشم و خدارا شاكرم.

آدرس مطب :
تهران - پاسداران - بوستان نهم - روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد - پلاک 135

شماره تماس :
02122776295
09102410144

آدرس بیمارستان نیکان :
تهران - اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان
روزهای کاری
دوشنبه ها ساعت 16 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

شماره تماس :
29129

همچنین برای ویزیت در درمانگاه بیمارستان رسالت صبح های شنبه یک شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 میتوانید مراجعه کنید .

کلیه حقوق این قالب برای دکتر زنان محفوظ می باشد.