درحال بارگذاری ...

سقط جنین به علت آسیب های محیطی و راه های پیشگیری

abortion-due-to-environmental-damage-and-prevention-methods-1200x1200.jpg

سقط جنین به علت آسیب های محیطی

در مطلب های قبلی در سایت دکتر زنان به موضوع تاثیر مصرف دخانیات در زایمان زودرس و سقط جنین و  همه دلایل سقط ، انواع سقط ، مجوز پزشکی سقط و بررسی هایی در مورد سقط های مکرر

پرداخته ایم که می توانید مطالعه کنید

آسیب های محیطی

در سال 1970 ارگان شغل ، ایمنی و سلامت ، علاقه خود را روی تاثیرات کار و محل کار در بارداری پی ریزی کرد .

در حالی که یک کارگر بالغ با تماس های شغلی به یک متخصص تب حرفه ای ارجاع می شود در تماس های محل کار در زنان باردار، تمایلی به رفتن به متخصص طب حرفه ای ندارند ، لذا مسئولیت این افراد به متخصص زنان در زایمان منتقل می شود .

گاید لاین مراقبت های مامایی در ( آکادمی طب اطفال امریکا و ACOG انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا ) شامل ارزیابی و مشاوره تماس های محیطی و شغلی در طول دوره قبل از بارداری و بارداری است .

این کمک در فرم های سرویس آگاهی از تراتوژن ها ، دستیابی از طریق دپارتمان های منطقه ای سلامت و از طریق داده ها و اطلاعات قابل دسترسی است که در جهت ارائه اطلاعات به متخصصین و سرویس های آگاهی از تراتورنها و پتانسیل تراتوژن ها با هر منبعی که شامل محل کار نیز است .

عوامل فیزیکی

گرما

میزان متابولیسم در دوران بارداری افزایش می یابد و دمای جنین حدوداً 1 درجه بالاتر از دمای مادر است .

در زنان باردار به علت حذف راه های فیزیولوژیک دفع افزایش دما ، آنها کمتر قادر به تحمل افزایش درجه حرارت هستند. تماس با گرما و گرمای محیطی در بسیاری از شغل ها وجود دارد و مطالعات کمی در خصوص آسیب گرمای شغلی و استرس گرمایی در بارداری انجام شده است .

سقط جنین به علت آسیب های محیطی و راه های پیشگیری
سقط جنین به علت آسیب های محیطی و راه های پیشگیری

اطلاعات موجود از مطالعات روی حیوانات و تب در طول دوران بارداری نشان داده که افزایش دمای مرکزی به 9/38 درجه سانتیگراد منجر به افزایش میزان سقط ، نقایص تولد و با احتمال بیشتر در نقایص لوله عصبی می شود .

تماس های شیمیایی
رنگ مو

رنگ کننده های مو و رنگ ها ، حاوی آمین های آروماتیک هستند که ممکن است از طریق پوست جذب شوند . این مواد موتاژنیک اند ولی در موش ها تراتوژئیک نیستند و در صورت دوزهای بالا اثر سمی برای جنین موش دارند که این دوز برای مادر نیز سمی است .

تماس با اشعه های دائمی ممکن است موجب درماتیت در مادر شود ولی برای حیوانات تراتوژن شناخته نشده اند شواهد مستقیم مبنی بر آثار تراتوژنیک رنگ مو و محلول های دائمی در بارداری انسان وجود ندارد .

ولی اطلاعات کمی در دسترس است . یک مطالعه در رابطه با افزایش میزان سقط در آرایشگران یافت شده است که تماس با این مواد با استفاده از دستکش با کمترین مقدار خواهد رسید و در صورت امکان کاهش تماس مزمن در سه ماهه اول باشد .

نقاشان و هنرمندان

رنگ های ارگانیک و غیر ارگانیک در نقاشی مورد استفاده هستند . مواد خام برای رنگ های ارگانیک ممکن است شامل هیدروکربن های آروماتیک مانند : بنزن ، تولئن ، نفتالین ، انتراسن ، و گزیلن باشد .

پیگمان های غیر ارگانیک حاوی سرب ، کروم کادمیوم ، کبالت ، نیکل ، جیوه و منگنز باشد . کارگران تعبیه باتری ها و آنهایی که درگیر خارج کردن رنگ های کهنه هستند در تماس با نمک های سرب هستند .

نگرانی های بارداری در مورد رنگ های غیر ارگانیک عمدتاً روی سرب متمرکز است که به آسانی از جفت عبور می کنند .

نمک های غیر ارگانیک سرب با افزایش سقط خود به خود ، نقص شناختی اطفال ، میزان مرده زایی در انسان و اختلاف تکاملی سیستم عصبی مرکزی و ایجاد شکاف در جوندگان مرتبط بوده است .

زنان در معرض تماس با سرب باید قبل از اقدام به بارداری از نظر سطح خونی سرب ارزیابی شوند . اگر سطح سرب بالای 10 میکروگرم / میلی لیتر ، باشد بیمار باید از تماس با سرب منع شود و از دفع کننده های سرب قبل از بارداری استفاده شود .

تماس کارگران با ذخیره قابل توجه سرب در استخوان ها همراه است و باید در یک محیط عاری از سرب قرار بگیرند تا به یک حد ایمن از نظر سطح سرب به قبل از بارداری برسد .

هیچ توافقی برای نحوه اداره افزایش سطح سرب در بارداری و استفاده از چلاتورها که موجب افزایش سطح خونی سرب توسط آزادسازی سرب موجود در استخوان ها می شود وجود ندارد .

ممکن است عوامل چلاتورها ( کلسیم ادیدیت ) احتمالاً از طریق کاهش ذخایر ( zinc ) زینک جهت تکامل سمی باشد .

کارگران حلال ها

بعضی از هیدروکربن های ارگانیک اگر در مقادیر زیاد استفاده شوند . ممکن است موجب ایجاد سندرم دیس موفوژنیک جنینی در مقایسه با سندروم جنین الکلی بشوند .

در مورد گازولین و افرادی که به شکل عادتی آن را جهت تأثیرات یوفوریک استنشاق می کنند . افزایش عقب ماندگی ذهنی ، هیدروتونی ، میکروسفالی در فرزندان آنها یافت شده است .

تاثیرات مقادیر کمتر گازولین شناخته شده است . اثرات مشابه با استنشاق تولئن نیز مشاهده شده است . اتینل گلیکول یکی دیگر از حلال هایی است که در صنعت ( رنگ – جوهر – تولید پلاستیک ) استفاده می شود .هیچ مطالعه ای وجود ندارد .

ولی در جوندگان مطالعات زیادی در مورد اختلال تکاملی و استخوانی و CNS گزارش شده است . اگر در زنان تماس قابل توجه که از طریق سطح خونی و ادراری یا اختلال در آنزیم های کبدی مشخص می شود ایجاد شود توصیه به افزایش ارزیابی رشد جنین می شود .

کارگران با حشره کش ها

تماس با حشره کش اغلب در کارگران کشاورزی و معمارها دیده می شود . 2 ماده شایع کار باریل و پنتاکلروفنول هستند .

تماس های محیطی مشکوک با اندازه گیری کمی سطوح ادراری است . مطالعات انسانی برای این مواد قبال دسترسی نیست .

اما مطالعات حیوانی بیان می کند که دوزهای بالا ،خصوصاً دوزهایی که در مادر سمیت ایجاد می کند ممکن است موفقیت های تولید مثلی را مختل کند و مسئول نقایص اسکلتی و نقص دیواره شکم باشد .

این پیامدها ممکن است مرتبط با سمیت در مادر باشد و ممکن است با تأثیر تکاملی خاصی مرتبط نباشد .

تماس و استنشاق گازهای بیهوشی

این مطالعات مرتبط بوده با مشاغل در تماس با گازهای بیهوشی و پیامدهای بد تولید مثل که خیلی مورد بحث و نقد بوده است .

شواهد علمی موجود ، هرچند ضعیف ، منجر به نگرانی در مشاغل مرتبط با تماس گازهای بیهوشی در اتاق های عمل یا تهویه نامناسب و مواجهه با غلظت های کم ، است .

توصیه به تماس محدود در محیط و جایی که وسایل پاکسازی ( تهویه مناسب ) در دسترس نیست مانند مطب های دندانپزشکان می شود .

سایر خطرات و مضرات شغلی

مسافرت هوایی = AIR TRAVEL

ارتفاع محیط مسافرین و کابین ها در خطوط هوایی ، تجاری ، در حدود 8000 -5000 فوت است . اگرچه زندگی در ارتفاعات بالا ، تأثیرات قابل توجهی را بر روی فیزیولوژی مادر و جنین دارد ، مسافرت های هوایی به علت زمان کوتاه پرواز ، اثرات مضری را بر روی جنین نداشته است .

خوردن مایعات کافی به علت کاهش رطوبت به کمتر از 25 % در کابین ها ضروری است . راه رفتن متناوب و تغییر موقعیت جهت جلوگیری از ترومبوز عمیقی عروق توصیه می شود .

گزارش ها حاکی از افزایش 2 برابری سقط خود به خود در کارکنان پرواز است . که در کارکنان سایر مشاغل گزارش نشده است .

کارکردن ملازمین پرواز در خطوط هوایی ، به بعد از هفته بیستم از بارداری محدود شده است و خلبان های خطوط هوایی – تجاری به محض تشخیص بارداری ، از پرواز منع شده است .

مشاور زنان جهت عوارض بارداری درمانی باید بر اساس هر فرد صورت گیرد . باید به زمینه مرتبط با رادیاسیون در پرواز های هوایی توجه شود .

تماس با مغناطیس و اشعه های وابسته در پرواز های هوایی ، به فرکانس و ارتفاع سیکل خورشیدی ارتباط دارد .

در یک سفر رفت و برگشت بین نیویورک و سیاتل منجر به ( mrem ) 6 = 06/0  msv تماس با اشعه که کمتر از حد بالای ایمنی است ، توسط اکثر متخصصین تأیید شده است .

با توجه به اینکه این اثر ، اثر تجمعی دارد ، تعدد پروازها نیاز به محافظت از این تماس ها دارد . بیماران و پزشکان می توانند برای محاسبه تماس اشعه با ارگان ملی اقیانوس و اتمسفریک و FAAS ( تخمین تماس با اشعه ) مشورت نمایند .

دکتر زنان

متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژگان کریمی

 

به منظور تعیین وقت و نوبت ویزیت در ساعت 15 الی 19 تماس بگیرید :

02122776295

09102410144

بخش های مفید سایت دکتر زنان میتوانید مطالعه کنید

آندومتریوز  پارگی زودرس کیسه آب زایمان بدون درد زایمان زودرس زایمان سزارین

زایمان طبیعی  فیبروم رحمی کیست تخمدان

منبع : پروتکل های بارداری های پر خطر

logo-white-footer

دكتر مژگان كريمي جراح و متخصص زنان و زايمان و نازايي داراي بورد تخصصي از دانشگاه تهران با نمره عالي در حال حاضر با كوله باري از تجربيات حرفه اي در حال انجام خدمات به هموطنان عزيزم ميباشم و خدارا شاكرم.

آدرس مطب :
تهران - پاسداران - بوستان نهم - روبروی پلی کلینیک لبافی نژاد - پلاک 135

شماره تماس :
02122776295
09102410144

آدرس بیمارستان نیکان :
تهران - اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان 22 بهمن - بیمارستان نیکان
روزهای کاری
دوشنبه ها ساعت 16 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 12 تا 14

شماره تماس :
29129

همچنین برای ویزیت در درمانگاه بیمارستان رسالت صبح های شنبه یک شنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 میتوانید مراجعه کنید .

کلیه حقوق این قالب برای دکتر زنان محفوظ می باشد.